Menü

keyboard_arrow_down Beşiktaş

Tuz Baba

Tuz Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – beşiktaş tuz baba camii Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Tuzcu Başısıdır. Büyük veillerden olup Tuz Baba diye şöhret bulmuştur. Beşiktaş, Uzunca Ova Caddesi, Tuz Baba Cami-i şerîfinin girişinde sağ...

Can Feda Hazretleri

Can Feda Hazretleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fındıklı can feda çıkmazında Kıyamazsan baş u cana Irak dur girme meydana Bu meydanda nice başlar Kesilir hiç soran olmaz.» Seyyid Seyfullah Hazretleri’nin bu dörtlüğünden de anlaşıldığı üzere,...

Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi (k.s.)

Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul- Beşiktaş’da Yahya Efendi Dergahında Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi hazretleri ; Abdülkadir Geylani hazretlerinin onbeşinci batın evladlarından olup, Kastamonu ilinin Ayvalı kasabasından Emirzadelerden Şehid Seyyid Hüseyin efendinin oğludur. H. 1216 yılında...

Ahmed Turani (k.s.)

Ahmed Turani (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Beşiktaş’da Dolmabahçe sarayının karşısında yer alan Vişneli Tekke sokak ile Baba efendi sokağının birleştiği yerde. Ahmed Turani hazretleri onuncu yüzyılda yaşamıştır. Bizans ordusunda kumandan olrak görev yaparken ,...