Perşembe, Şubat 17, 2022

Seyyid Ahmed Bedevi

0
Evliyanın büyüklerindendir. İsmi Ahmed olup babasının adı Ali'dir. Nesebi Peygamber efendimize ulaşır. Künyesi Ebü'l-Fityan ve Ebü'l-Abbas, lakabı ise Şihabüddîn'dir. Seyyid-i Bedevî diye tanınır. Annesinin...

Kafiyeci Mehmet Muhittin Efendi

0
Kafiyeci Mehmet Muhyiddin Efendi'nin Kabri ; Mısır - Kahire'de Eşrefiye Medresesi yanındaki Eşrefiye türbesinde. Bergama'daki mezar ise sanıyoruz ki; Bergama doğumlu olması sebebiyle makamı...