Cumartesi, Şubat 4, 2023

Evliya Kasımpaşa ( Evliya Kasım Çelebi

0
Edirne - Meriç kıyısındaki Kasımpaşa camiinde Evliya Kasım Paşa, Fatih Sultan Mehmed Han ve Sultan ikinci Bayezid Han devri devlet adamı ve evliya bir zat...

Has Yunus Bey

0
Edirne - Enez'de ......... Kaynak Fotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.

Veli Dede – Edirne

0
Edirne - Lari camii karşısında Veli Dede Tekkesinde Veli dede ile ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Mezar taşında ; '' Gülşeniyye tarikatı şeyhleri büyüklerinden...

La’li Muhammed Fenayi (k.s.)

0
Edirne - Kavaklı Tekke sokakta yer alan Hasan Sezai Tekkesinde . La'li Muhammed Efendi , aslen Kastamonulu olup , tahsilini tamamladıktan sonra Edirne'ye gelerek Gülşeni...

Hasan Sezai Gülşeni (k.s.)

0
Edirne - Kavaklı Tekke sokakta yer alan Hasan Sezai Tekkesinde .

Pehlivanlar Şeyhi Seyyid Cemaleddin Efendi

0
Edirne - Kule Kapı caddesi sonundaki Pehlivanlar kabristanında I. Murad Han zamanı, Pehlivanlar tekkesi şeyhi ve baş pehlivanı . Sultan Murad, Edirne'yi alınca buraya Pehlivanlar...

Şücaeddin Karamani (k.s.)

0
Edirne - Londra asfaltından Darulhadis camiine giderken Tabakhane caddesi üzerinde. Anadolu velîlerinden. İsmi, Şücâeddîn'dir. Aslen Aksaraylı olup, Karamânî nisbetiyle meşhûr olmuştur. Doğum ve vefât târihleri...

Tütünsüz Baba

0
Edirne - Tütünsüz baba sokakta.  Edirne Teknik ve Endüstri meslek lisesi'nin arkasında Asıl ismi Ahmed Rıdvani olup II. Beyazıd Han devrinde baş defterdar olarak görev...

Şekmeti Mehmed Efendi (k.s.)

0
Edirne'de Kıyık caddesinin paralelinde yer alan Kız türbe sokak'ta. Edirne velilerindendir . 18. yüzyılda yaşamıştır. Muradiye camii hatibiydi.Doğum tarihi bilinmeyen Şekmeti Mehmed Efendi 1767 yılında...

Saçlı İbrahim Efendi

0
Edirne - Kıyık caddesinde No :35 'de cadde üzerinde . Celveti Tarikatı Şeyhlerindendir. Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin türbesi yakınındaki Halil paşa türbesinde medfun olan Abdülhayy...