keyboard_arrow_down Edirne Mevlevihanesi

Neşati Ahmed Dede

Neşati Ahmed Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Muradiye camii XVII. asır Mevlevi sufi ve şairlerinden olan Neşati‘nin asıl adı Ahmed’dir. Hayatı hakkında kaynakların verdiği bilgiler oldukça sınırlıdır. Çok nadir olmakla beraber bazı kaynaklarda adının “Süleyman”...

Recep Enis Dede

Recep Enis Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

  edirne – muradiye camii Asıl adı “Receb” olan Enis Dede, Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babası, Derviş Halil Efendi adında, Gülşeni tarikatına mensup bir sipahidir. Enis Receb, çocukluk yıllarında İbrahim Efendi...