Cuma, Eylül 15, 2023

Pınarbaşı Kabristanı

0
  Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra Bursa'da Müslümanların defin mekanı olarak kullandıkları ilk ve dolayısıyla en eski Müslüman mezarlığı Pınarbaşı Mezarlığı'dır. Rivayet odur ki Bursa'nın fethine takaddüm...

Molla Hocazade Muslihiddin Efendi

0
Bursa - Emir Sultan Kabristanında Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası, alim ve kazasker ve Osmanlı alimlerinin büyüklerindendir. İsmi Muslihuddin bin Yusuf, künyesi Hocazade'dir. 1434 senesi...

Şeyh Lütfullah Efendi – Emir Sultan dergahı şeyhi

0
Bursa - Emir Sultan Kabristanında hayatı Hüve'l-Hallakü'l-Bakî. , ' . Dir iken tali-i İkbal-i  dünya jrîşüb gelse "fe fırru" bahsi geldi nüsha-i ömründe çün derse didi tarîh-i fevtin cevherîn...

Şeyh Hacı Ahmet Efendi – Emir Sultan Dergahı Şeyhi

0
Bursa - Emir Sultan Kabristanında hayatı..... Ya Hu Kutb-i daire-i vefayet ve nokta-i merkez-i keramet Hazret-i Sultan Emir kuddise sırrüh hazretlerinin bende-i ma'nevileri dergah-ı alilerinde seccade nişi-i irşad mazhar-ı...

Şeyh Abdullah Münzevi Efendi

0
Bursa - Emir Sultan Kabristanında Hayatı .... Şeyh Abdullah Efendi - Nakşibendi Münzevi Dergahı kurucusu - 1796Hüve'l-Hayyü'l-Bakî Kutb-ı çerh-i zühd ü takva gavs-i mülk-i ittika Şeyh Abdullah Efendi...

Hamza Dede – Bursa

0
Bursa - Emir Sultan Kabristanında Hamza Dede. Hu İntekale'l merhum Hamza bin Hacı Yusuf Kaynak ; Tarihi Bursa Mezar Taşları - Emir Sultan Mezarlığı , Yrd. Doç....

Hacı Şevki Efendi

0
Bursa  - Emir sultan kabristanında Şabani Hacı Şevki Efendi Dergahı kurucusu ve Yeşil camii imamı. vefatı 7 Muharrem 1275 / 17 Ağustos 1858   Baş taşı La Mevcude...

Emir Sultan Kabristanı

0
bursa - emir sultan camii yanında Emir Sultan'ın vefat tarihi olarak kabul edilen 1429'dan itibaren türbenin civarında definlerin başladığını tahmin etmek mümkündür. Osmanlı tarihinin kuruluş...

Şeyh Abdülaziz Dağıstani

0
Bursa - Mustafa Kemal Paşa 'da Koşuboğazı köyü mezarlığında ....

Hasan Bey Türbesi

0
Bursa - Mudanya'da Hasan Bey camii yanında ...