keyboard_arrow_down Bursa

Ahmet Gazzi Efendi

Ahmet Gazzi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Yıldırım’daki Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisinde Ahmed Gazzî, Kudüs civarında bulunan Gazze’de 1054/1643 yılında dünyaya gelmiştir. Tam adı şöyledir: Ahmed el-Gazzî b. İsa b. Müferrec Pâk b. Abdullah Paşa...

Kaygulu Halil Efendi

Kaygulu Halil Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kaygulu Halil Efendi, Orhan Bey’in emirlerinden ve Rumeli fâtihi Süleyman Paşa’nın muâvinlerinden Kaygulu Bey’in torunudur. Hâdiyü’l- Uşşâk isimli eserinde “Ceddim Kaygulu Bey vezir-i Sultan Orhan” mısrâıyla buna işâret etmektedir. Dedeleri...

Abdullah Münzevi

Abdullah Münzevi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Abdullah Münzevi, Karaman’ın Irhal köyünde doğmuştur. Asıl adı, Hacı Abdullah Nasuriddin Efendi’dir. Önce Kayseri’de Salih Efendi’den, sonra Ankara’da Salih Efendi’den medrese tahsilini tamamlamış, Bursa’ya gelmeden önce de kaynakların ismini...

Mehmet Emin Kerküki

Mehmet Emin Kerküki

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Veled-i Habib camii bitişiğinde Mehmed Emin Efendi, 1140/1727 yılında Kerkük’te doğmuştur. Medrese ilimlerini tahsil etmiş, babasının vefatından sonra Urfa’ya amcasının yanına gelmiştir. Urfa’da divan katipliğine tayin olunmuş, aynı...

Bursa Mevlevihanesi Şeyhleri

Bursa Mevlevihanesi Şeyhleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

  1. Cünuni Ahmed Dede  2. Zihnî Salih Dede: Ahmed Dede’den sonra postnişin olan ve bu görevi 43 sene müdetle sürdüren Zihnî Salih Dede, mürşidinin yeğenidir. Sakıb Dede’nin ifadesine bakılırsa...

Emir Sultan Dergahı Postnişinleri

Emir Sultan Dergahı Postnişinleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Necmüddîn Kübrâ’ya (ö. 618/1221) nispet edilen Kübreviyye tarikatının Anadolu özellikle de Bursa’da bilinen ilk temsilcisi Buharalı Emîr Sultan’dır (ö. 833/1429). Dergâhını Bursa’da kuran Emîr Sultan, yetiştirip icâzet verdiği halîfelerini...

Orhaneli Türbeleri

Orhaneli Türbeleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Orhaneli İlçesi Türbeleri  Kurtçu Mehmet Efendi (Kurtçu Baba ya da Dede) Orhaneli’nin Sırıl Köyü’nün 800 m. kadar kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yarı açık bir tarzda yapılmış olan Kurtçu Mehmet...

Keles Türbeleri

Keles Türbeleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Keles İlçesindeki Türbeler Kayadibi Dedesi Keles’in Davutlar Köyü’nün Kayadibi Mahallesi’nin 600 m. kuzeyinde bulunmaktadır. Her birisinde farklı bir uygulamaya rastlanan türbeli dedelerden birisi de Kayadibi Dedesi’dir. Türbede birisi...

Büyük Orhan İlçesi Türbeleri

Büyük Orhan İlçesi Türbeleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Büyük Orhan İlçesindeki Türbeler Durhasan Dede Büyükorhan ilçesine bağlı Durhasan Köyü’nün 2 km kadar kuzeyinde, çamlar içinde bir tepede yer almaktadır. Büyükorhan’a baglı Durhasan Köyü’nde dede telakkisi oldukça...

Harmancık Türbeleri

Harmancık Türbeleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Harmancık İlçesindeki Türbeler Demir Kaynak Dede ( Hoban Dede ) Yeri: Hobandanisment Köyü’nün 1,5 km kadar güneydoğusunda, düz tarlaların arasında, eski mezarlık içinde yer almaktadır. Dede, Harmancık’a baglı...