keyboard_arrow_down Bursa

Kara Davut Türbesi

Kara Davut Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Davut kadı semti dağ yolu caddesi Davutkadı Semti’nde, Dağ Yolu Caddesi üzerinde yer alır. Daha önce nerede olduğu bilinmeyen kabir, 1998 yılında bulunarak ortaya çıkartılmış ve üzerine bir...

Kabil-i Vücud Ali Efendi

Kabil-i Vücud Ali Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – hisar ilçesinde güranlı mescidinin kuzeybatısında sokak üzerinde Mezarı Hisar içerisinde, Güranlı Mescidi’nin kuzeybatısında, sokak üzerindedir. Bursalı olan Ali Efendi’nin, annesinin vefatı sonrasında kabirde dünyaya geldiği halk arasında söylence...

Hızır Dede ( Mukad Hızır Dede )

Hızır Dede ( Mukad Hızır Dede )

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Üç kozlar dergahının kuzeyinde dik yokuşun üzerinde Hızır Dede, Hacı Bayram-ı Veli halifelerinden Akbıyık Sultan ‘ ın oğlundan istifade etmiş olup Üftade Hazretlerinin mürşididir. Mihaliç (Karacabey) kasabasında geçimini...

Hatice Sultan Türbesi

Hatice Sultan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Çekirge Semtinde kükürtlü kaplıcası nın doğusunda Çekirge Semtinde Kükürtlü Kaplıcası’nın hemen doğusunda yer alan türbe II. Bayezid’in kızı ve Vezir Kara Mustafa Paşa’nın eşi Hatice Sultan adına oğlu...

Gül Çiçek Hatun Türbesi

Gül Çiçek Hatun Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Yahşibey Mahallesi dere sokak yahşibey çıkmazı Yahşibey Mahallesi Dere Sokak, Yahşibey Çıkmazı’nda bulunan türbe, I. Murad Hüdâvendigâr’ın eşi Yıldırım Bayezid’in annesi Gülçiçek Hatun’a aittir. Yapılış tarihi 1399 veya...

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Atatürk caddesi üzerinde çakır hamamı kuzeyinde. Atatürk Caddesi üzerinde, Çakır Hamam’ın kuzeyindedir. Gazi Timurtaş Paşa, Murad Hüdavendigâr’ın vezirlerindendir. Beylerbeyliği yapmıştır. Rumeli seferinde Sakarya’da subaşı olarak görev almış ve...

Esiri Mehmet Efendi ( Esir Dede )

Esiri Mehmet Efendi ( Esir Dede )

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Bursa kapalı çarşının yakınında İpek Han’ın batısında yer almaktadır. Aslen İbradılı olan Mehmed Efendi müderrislik, fetva emini ve 1644 yılında Mekke’de kadılık yapmıştır. Gemiyle Dârüssaade Ağası Sümbül Ağa...

Doğlu Baba ( Dolu Baba )

Doğlu Baba ( Dolu Baba )

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Uludağ yolu üzerinde, Doğlu baba mevkiinde Mezarı Uludağ yolu üzerinde, Doğlu Baba adıyla anılan mevkidedir. Alperen vasıflı sufi bir kişiliğe sahip olan Doğlu Baba’nın Bursa’nın fethine katılarak askerlere...

Devlet Hatun Türbesi

Devlet Hatun Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Meydancık semtinde Meydancık Semti’nde, aynı isim ile anılan caminin güneyinde yer alan türbe; Çelebi Sultan Mehmed’in annesi, Yıldırım Bayezid’in eşi, Germiyan oğlu Yakup Bey’in kızı ve Emir Sultan...

Barak Fakih Türbesi

Barak Fakih Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Kestel ilçesi Barakfakih mahallesinde Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi’nde yer alan mezar, alperen gazilerden Barak Fakih’e aittir. Bursa’nın fethinden sonra buraya gelerek yerleşmiştir. Aynı yere Hıdır Gazi tarafından bir...