Hacı İbrahim Baba

tarafından
75
Hacı İbrahim Baba

ERZURUM – HACI İBRAHİM BABA CAMİİ

Hacı İbrahim Baba’nın (v.1930) kabri şerifi, Kırmacı Mahallesi Halit Paşa caddesi mezarlık sokaktaki kendi adını taşıyan Hacı İbrahim Baba Camii bahçesindedir. Bahçede üç adet kabir mevcuttur. Demir parmaklıklar içerisinde baş taşı Kadiri tarikatı külahlı mezarda Hacı Baba medfundur.

Mezar kitabesi ve tarihi
Huvel Hayyul Baki
El-merhum, el- mağfur
Tariki Kadiri
Halifesinden
Erzurumlu El-Hac
İbrahim Babanın
Ruhi için el-Fatiha
Sene: H. 1348, M. 1930

Kitabesinden görüldüğü üzere Hacı İbrahim Baba Erzurumludur. Şeyh Ahmet Efendinin oğlu ve aynı zamanda Erzurum’un varlıklı ailelerindendir. Genç yaşta iken tarikat yolunu seçmiş, Bağdat’a giderek orada hizmet veren Kadiri Tarikatının meşhur şeyhlerinden Abdurrahman Mahzi Hazretlerine bağlanıp uzun bir süre şeyhinin terbiyesi altında kalmıştır. Şeyhi, Hacı İbrahim Babanın her yönüyle yetiştiğini artık Erzurum’a dönmesini ve ömrünün sonuna kadar irşatla meşgul olmasını istemesi üzerine, Erzurum’a gelerek ömrünün sonuna kadar almış olduğu emri yerine getirmiştir.

İlginizi Çekebilir  Aliya İzzetbegoviç

Hacı İbrahim Baba elindeki servetini hayır yolunda dağıtır. Dolayısıyla fakir görünümündedir. Sırtında sadece bir cübbesi vardır. Karşılaştığı, görüştüğü her insana peynir şekeri ikram edermiş. Şekerleri kesesi olmayan cebinden çıkarıp verdiği söylenir. Hacı Babanın çokça kerametinden bahis edilir.

Hacı İbrahim baba 40 yaşında evlenir. Talip olduğu Hanife hanımın dört erkek kardeşi vardır. Hacı Baba biraz yaşlı ve fakir diye kız kardeşlerini vermek istemezler. Kardeşlerden Ahmet Hacı Babanın mürididir. Hacı İbrahim Baba bu haberi alır ama sükut eder. Bir kış günüdür. Dergahta sohbet esnasında sobaya odun atılması istenir. Odunları getirmeye, kızın kardeşi ve Hacı Babanın müridi olan Ahmet kalkıp bu görevi yapmak ister. Odunluğa gittiğinde, odunların külçe altın halinde olduklarını görür. Biraz düşündükten sonra işin esrarını anlar. Hacı İbrahim Babaya gelerek kardeşlerini vermek istediklerini söyler. Böylece izdivaç gerçekleşir. Hacı İbrahim Baba bir defa evlenmiştir. Çocuğu olmaz. Yanlarına bir kız çocuğunu evlatlık alarak onu yetiştirirler. Vakti geldiğinde hanımı evlatlığını evlendirir. Hacı İbrahim Babanın cübbesi bu evlatlığında kalır. Cübbe Çöğender İmamı Hacı Salih Efendinin oğlu Fakirullah Efendiye armağan edilir. Derler ki, cübbe Fakirullah Efendinin muhafazasındadır.

İlginizi Çekebilir  Sultan'ul Ulema Bahaeddin Veled (k.s.)

Hacı İbrahim Babanın müritlerine tembihi şöyledir. “Her gün sadaka verin. Hep veren el olun. Her meşru yerde kendinizi iyi bir şekilde gösterin. Allah’ın vermiş olduğu nimetleri kul olarak onun için gösterin. Namazınızı aksatmayın. Dilinizden zikri düşürmeyin. Allah’ın emirlerinden kopmayın, yasaklarından kaçının. Devamlı çalışın ve kanaatkar olun.”

Anlatılır ki, Erzurum esnafından bir dostu Hacı İbrahim Babaya vaktin kutbunu sorar. Dostuna verdiği cevap, “Yarın ikindi ezanından sonra namazını kılıp defin edeceğiz. O zaman öğrenirsin”, olur. Ertesi gün Hacı İbrahim Baba dünyasını değiştirir. İkindiden sonra cenaze namazı kılınır.

Şehir düzenlemesi adı altında o yöredeki mezarlıklar kaldırılırken Hacı İbrahim Babanın da mezarı kaldırılmak istenir. Dozer mezara yaklaştığında bozulduğu, operatörünün hastalandığı anlatılır. Bunun üzerine onun mezarı onarılarak yanı başına da Hacı İbrahim Baba adına bir camii yaptırılır.

İlginizi Çekebilir  İhlas Silsile-i Şerifi - Harita

Hacı İbrahim Babanın Alvarlı Muhammet Lütfü Efendi ve Çöğender imamı Hacı Salih Efendilerle de derin muhabbetlerinin olduğu anlatılmaktadır. Şairdir. Ruhi mahlası ile tasavvufi şiirleri halk arasında dile getirilmektedir. Kabri, ziyaretçisi eksik olmayan ziyaretgahlardandır. .

Aynı bahçede, Hacı İbrahim Babanın yanında 09.04.1979 tarihinde vefat eden zevcesi Hanife Hanım, baş uç tarafında Hacı İbrahim Baba hazretlerine hürmeten bu camii şerifi yaptıran (1965) Hacı Ömer oğullarından ve 1981 tarihinde vefat eden Hacı Canip Özden medfundur.

Kaynak ; Erzurum Evliyaları , Abdulhalim Durma