keyboard_arrow_down Etiket: Osmanlı’nın İlk Müderrisi

Davud Kayseri (k.s.)

Davud Kayseri (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – İznik de Eşrefoğlu Rumi camii yakınındaki Ahiveyn sultan sokağında. Vahdet-i Vücud tasavvuf geleneğinin en önemli düşünürlerindendir. (Kayseri.1261? – İznik, 11 Mart 1350). Kay­nak eserlerde Davud el-Kayseri‘nin haya­tıyla ilgili...