keyboard_arrow_down Etiket: Eskişehir Evliyaları

Koç Takreddin Baba

Koç Takreddin Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Merkez – Ortaca Köyü Kabristanı Türbe, plan, örtü, destek sistemi ve malzemesine göre  14. yüzyıla tarihlenmektedir. Köyün bugünkü mezarlığı içerisinde yer alan kare planlı yapı, tek katlı ve...

Arap Dede Türbesi – Eskişehir

Arap Dede Türbesi – Eskişehir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Merkez – Gökçekısık Köyü Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Sekizgen planının, özgün temel duvarları üzerine oturtulduğu varsayıldığında, yapıyı 14.-16. yy. arasına tarihlemek mümkündür. Eskişehir’...

Mehmet Efendi – Atalan Türbesi

Mehmet Efendi – Atalan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – merkez – atalan tekke köyü Türbe, plan, destek sistemi malzeme ve teknik özelliklerine dayanılarak 14. yüzyıla tarihlenmektedir. Köyün kuzeyinde, Tekke meydanı denilen yerde, kuzeybatısına bitişik olarak sonradan yapılmış...

Şeyh Osman Afif  Sivrihisari

Şeyh Osman Afif Sivrihisari

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Mahmudiye ilçesi – Doğanca Köyünde Ondokuzuncu yüzyılda Sivrihisar’da yaşamış mutasvvıf, şair, müderris ve hattattır. Vakıf belgelerine göre künyesi “eş-Şeyh Os­man Afif Efendi İbn-i Ali” ve “Şeyh Osman Afif...

Sücaaddin Veli

Sücaaddin Veli

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şücaeddin Veli – Türbesi; Eskişehir – Seyitgazi İlçesine 6-7 km uzaklıktaki Aslanbeyli köyünde Sultan Sücaaddin hakkında çok önemli bilgiler veren Velayetname-i Sultan Sücaaddin ‘e göre ; XIV. Yüzyılın ikinci yarısı...

Şeyh Şehabeddin Sühreverdi

Şeyh Şehabeddin Sühreverdi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Kurşunlu Külliyesi karşısında. Anadolu Selçukluları döneminde veya sonrasında Eskişehir’de Şeyh Şehabeddin Sühreverdi (k.s.) adına bir zaviye inşa edilmiştir. Bu zaviyenin giderleri için Eskişehir’de bir, Eşen Karaca Köyü’nde de...

Şeyh Nusrettin – Tezveren Dede

Şeyh Nusrettin – Tezveren Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Nusrettin Türbesi ; Eskişehir – Kurşunlu Külliyesinin yakınındaki Şeyh Nusreddin Sokağında. ŞeyhNusrettin hazretleri yaklaşık olarak iki asır önce kabede Beytullah’ın hizmetkarı olarak vazife yapmakta iken medfun olduğu yerdeki evin...

Şeyh Muhammed Sadık Efendi

Şeyh Muhammed Sadık Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Odunpazarı Kabristanında . ( haritadaki yer tam olarak kabristandaki yerini gösterir.) Eskişehir’de yetişen gönül erlerinden biri de Halveti-Şabaniyye meşayihinden Şeyh Mehmed Sadık Halveti (k.s.)’dir. Şeyh Mehmed Sôdık Efendi,...

Şeyh Edebali – Makam

Şeyh Edebali – Makam

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Odunpazarı Kabristanında. Kabristanın girişinde. Şeyh Edebali‘nin Eskişehir’de geçen yaşamının hatırasını yad-ı cemil maksadıyla Odunpazarı Kabristanı içinde bir makam türbe yapılmıştır. Türbenin Sultan II. Abdülhamid döneminde onarım gördüğü tahmin...