Çanakkale – Gelibolu da Yazıcızade cami nin hemen yanında

15.asrın ilk yarısında yetişen 2. sultan ile kısmen Fatih Sultan mehmet han’ın devirlerini idrak eden Molla Fenari , Akşemsettin, Zeynel Arap gibi zamanın ünlü alim ve Mutasavıflarındandır.

Gelibolu yöresinde yetişmiş Aşkı ve irfanı ile ün salmış bir veli şahsiyettir. Babası yazıcı Salih diye anılan Şemsiyye ve Risa-i Fit-Tıb adlı eserlerin sahibi alim bir zattır. Kardeşi Envarül Aşıkın yazı ahmed-i bican hz dir. Mehmet Efendi Malkara nın Kadıköyünde doğmuş, dahah sonra babsıyla Geliboluya gelmiştir.Tahsilini kemale erdirmek üzere İran ve maveraünnehir ve istanbula giderek Haydar Hafi ve Zeynel Arap gibi meşhurlardan ders alsada asıl manevi feyzini Hacı Bayram-ı Veli hz den almıştır.

Hacı Bayram-ı Veli, sultan 2. Murat Han’ın davetine uyarak Edirne ye gitmiş sonra Ankara ya geri dönmüştür. Bu gidiş gelişlerde Mehmet efnedi ve kardeşi Ahmeti bicanı görmüş. Onlarla sohbet ve irşadda bulunmuştur. Kısa zamanda ikisi de evliyalık derecelerine ulaşmıştır.
Mehmet Efendi ,Hacı Bayram-ı Veliden şöyle bahseder ;
” Cihanın kutbu mah-ı Hacı Bayram

Cihanın şah’ı Hacı Bayram
Çü Şeyhim bu sözü işrab kıldı.
Sözünü canıma mihrab kıldı.
Selamullah erişsin size Şeyh
Tükenmez himmet eylen bize ya Şeyh”

Mehmet efendi’nin Hacı Bayram hz. ile buluşmalarından bir süre sonra Sultan 2. Murad onu sefaretle Mısıra gönderdi.Bundan sonra Gelibolu’ya dönmüş ve ömrünü ibadet ve tefekkürle geçirmiştir.Eserler yazdı, İtikaf ve inzava ile yaşadı. Gelibolu’nun namazgah yöresinde Hamzaköy sahillerinde büyük bir kayaya oyulmuş küçük bir hücrede ibadet ve tefekkürle meşgul oldu.

Eserlerin büyük bir çoğunluğunu bu çilehanede yazmıştır. İlk eseri Megaribüzzaman’dır. Arapçadır. İkinci eseri MUHAMMEDİYE ‘dir.Ancak Muhammediye ve kardeşinin yazdığı envarül aşıkın daha çok Megarübüzzaman’ın tercümesidir.
en önemli eseri MUHAMMEDİYE ; Muhammediye nin yazılmasında ,Gelibolunun Hak aşıkları’nın ziyarete gelip ‘ Ey dost Hz. Peygamber vasfında bir kitab niçin yazmasın demeleri’ ve asıl rüyasında Hz . peygamber efendimizi görüp irşad almış bulunması büyük rol oynamıştır.Eserin yazılması muhtemelen 1446 da başlamış 1449 da tamamlanmıştır. Baştan başa bir naat ve münacaat kitabı gibidir. Bu yüzden Süleyman çelebi’nin mevlidi gibi yüz yıllarca okunmuştur.Evliya çelebi nica binlerce insanın Muhammediyeyi ezbere bildiğini yazar. Eskiden hemen her evde ve ya en azından her camide bir Muhammediye nüshası olurmuş. Kış gecelerinde okunur yer yer ağlayanlar olur. Mevlid gibi besteli okunur ve okuyanlarada Muhammediyan denirdi.(Mevla okyup amel etmeyi nasip etsin) Muhammediye yi yazdıktan 2 yıl sonra da gelibolu’da vefat etmiştir. Kabri gelibolu’nun en önemli ziyaret yerlerindendir.

 

Sort

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz