Sarı Bayezid ve Sarı Bayezid camii haziresi

tarafından
188
Sarı Bayezid ve Sarı Bayezid camii haziresi

İSTANBUL –  Fatih – Sarı bayezit camii

Sarı Bayezid’in türbesi , Küçükpazar’da Sarı Bayezid Caddesi üzerindeki San Bayezid Camii’nin bahçesinde yer almaktadır. Caminin 1460 tarihinde Fatih devri alimlerinden Sarı Bayezid tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir. Hadikatül-Cevamide Sarı Bayezid’inn Fatih devri ulemasından olduğu ifade edilmektedir. Vefat tarihi belli olmayan San Bayezid’in 1160/1747-48 tarihinde yenilenen mezar taşı hazirede yer almaktadır. Sarı Bayezid mescidini İstanbul kadısı olduğu dönemde yaptırdığı mezar taşında dile getirilmektedir. “Fatih Sultan Mehmed Han Gazi’nin hazinedarı Sarı Bayezid’e Hak ede rahmet” ifadelerinin yer aldığı bu taşta altı beyit bulunmaktadır. İsmail Ayanoğlu, kabir kitabesindeki bu ifade sebebiyle Sarı Bayezid’in Fatih’in hazinedarı oldugunu belirtmektedir. Ayverdi ise, vakfiyede geçen molla ifadesi sebebiyle Hadika’nın kaydının sıhhatinden şüphe edilemeyeceği görüşündedir. Süheyl Ünver, San Bayezid’in Fatih devri alimlerinden olduğunu belirttikten sonra, “Süleymaniye civarında Mehmed Paşa Camii’nde adı ile anılan mescidi yapandır.” ifadelerini kullanmaktadır.”

İlginizi Çekebilir  Alaeddin Ali Esved (k.s.)

Köşebaşında bulunan San Bayezid Camii’nin duvarları kargir, çatısı ise ahşaptandır. Minberi Darüssaade Ağası Maktul Beşir Ağa (ö. 1752) tarafından koydurulmuş olan cami ilk defa 1747’de, daha sonra Mısır Çarşısı esnafı Hacı Hüseyin Efendi tarafından 1274/1860’da, son olarak 1962’de bakkal Abdurrahman Yanki’nin öncülüğünde mahalleli tarafından tamir edilmiş, 1982 tarihinde ise iç kısmı yağlı boya ile boyatılmıştır. Caminin ikinci tamir kitabesi şu şekildedir: “Sahibü’l-hayrat Sarı Bayezid Veli hazretlerinin cami-i şerifi olup bu defa müteveffa Mısır Çarşısı’nda Kabakulakzade el-Hac Hüseyin Efendi cami-i şerifin bani-i sanisi sene 1277” içerisinde 12 adet mezar taşı tespit edilmiş olan hazire, tuğla duvarlarla çevirilerek sınırlandırılmış, iki yapı arasına sıkışmış ve bakımsız durumdadır. Mevcut mezar taşları 1160(1747/48)-1279 (1862/63) tarihlerini kapsamakta olup medfun şahısların beşinin kadın, dördünün ise erkek olduğu tespit edilmiştir. Diğer hazirelerde de görüldüğü üzere akrabalar birbirlerine yakın olacak şekilde yerleştirilmiştir.

İlginizi Çekebilir  Şeyh Abdurrahman Aktepe (k.s.)

Hazire’de kabri bulunanlar

1- Sarı Bayezid Efendi
2- Es Seyid Mustafa Refik Efendi
3- Şerife Hayriyye Hanım
4- Nakşi
5- Molla Muhammed
6- Emine Hanım
7- Nuri Ağa
8- Ümmügülsüm hatun
9- Şerife Hadice Monla
10- Es Seyid Muhammed Salih Ağa
11- Hadice Tuti
12- Ayşe Kadın

Sarı Abdullah Efendinin Kabir taşı

El – Fatiha
stanbul Fatih Sultan Mehmed Han Gazi’nin
hazinedarı Sarı Bayezid’e Hak ede rahmet
Müslim kedi-i şehr-i Istanbul olduğu demde
Bu ra’na mescidi yaptı li-vechillah edip himmet
Lebib-asa okurlar mısra-ı tarih-i ta-mirin
Yeniden ola ihya kabr-i zira-yı rabbaniyet
Ruhuna sene 1160

İstanbul fatihi Sultan Mehmed Han Gazi’nin
hazinedarı Sarı Bayezid’e Hak rahmet etsin
Müslümanlar İstanbul şehrinin kadısı olduğu zamanda
Allah için gayret edip bu güzel mescidi yaptı
Hoşlukla okurlar tamir tarihinin mısrasını
Rabbaniyet süsü olan kabir yeniden olsun ihya
Ruhuna fatiha

1747/48

Kaynak ; Vefa’nın Cennet Bahçeleri – Ayşe Seyyide Adıgüzel – İBB yayınları

İlginizi Çekebilir  Kara Abdal