Kaysül Hamedani hazretlerinin kabri ; Kastamonu – Merkez’de hepkebirler camii minaresinin hemen altında

Halk Arasında ” Hepkebirler ” adı verilen ve Hepkebirler camiinin minaresinin hemen yanında yer alan kabir de Kaysül Hamedani adlı sahabe yatmaktadır.Türbenin mimarî özellikleri ve civarındaki mezar taşlarının üslubu, burasının yörenin en eski mezarlıklarından birisi olduğunu göstermekle beraber henüz hakkında yazılı bir kaynağa tesadüf edilememiştir. Halk, adını sanını bilmediği halde nesilden nesile aktarılan bilgilere istinaden sahabe olarak bildiği bu zata ve civarındakilere hürmette kusur etmemiş, ona gösterilen saygının Hakka yakınlığa vesile olacağı inancını muhafaza etmiştir.

Bu zatın ismi hakkında bugüne kadar ulaşılabilen tek kaynak Yalova’nın Güney Köyü’nde medfun Nakşibendî Şeyhi Şerafeddin Efendi tarafindan 1911 yılında verilen bilgilerdir. Şeyh Şerafettin Efendi ; Kaysül Hamedani hazretlerinin Eyüp Sultan (r.a.) hazretleri ile beraber Anadolu’ya geldiğini ve onun işaretiyle Kastamonu’ya teşrif ettiğini belirtmektedir.

Eyüp Sultan hazretleri ‘nin şehadet tarihi 678 yılı olduğuna göre Kaysü’l Hemedanî Hazretlerinin Kastamonu’yu teşrif tarihleri de buna yakın olmalıdır. Ancak o sıralarda bölge henüz Müslüman değildir. Hazretin buraya ne suretle geldiği, burada hangi şartlarda ve nasıl yaşayıp vefat ettiği hususları bell değildir..

Hulefa-i Raşidin devrinden itibaren ashabın irşad maksadıyla gerek gruplar halinde gerekse ferdî olarak çeşidi bölgelere dağıldıkları malumdur. Bu zatın teşrifini de aynı sebebe bağlamak mümkündür. Son zamanlara kadar önündeki yoldan sarhoşların geçemediği; yola çıkıntısı olduğu gerekçesiyle geri çekmek için mezarların kaldırılma teşebbüslerinin amacına ulaşamadığı vb. tasarrufları ile bilinen türbenin, Kastamonu halkının gönlünde müstesna bir yeri vardır.

Kaynak
Kastamonu Camileri – Türbeleri – ve diğer Tarihi Eserler – Fazıl Çifçi – Kastamonu Belediyesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz