Pazar, Eylül 17, 2023

Aşcı Ahmed Dede

0
İSTANBUL – TOPKAPI ; MERKEZ EFENDİ KABRİSTANINDA YOL ÜZERİNDE 1828 yılında, Kandilli semtinde Mehmed Ali Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelen Halil İbrahim Efendi'nin babası eski...

Lalizade Abdulbaki Efendi (k.s.)

0
İstanbul - Eyüp'de Eyüp Sultan camii'nin hemen yakınında bulunan Kalenderhane caddesindeki Eski Kalenderhane tekkesinde (Yeni Eyüp Kur'an kursu ) ......

Hamza Bali (k.s.)

0
İstanbul - Silivrikapı'da Merkez Efendi Kabristanın biraz aşağısında yer alan Eski Kozlu Kabristanında caddeye çok yakın .........

İdris Muhtefi (k.s.)

0
İstanbul - Kasımpaşa'da Kulaksız Kabristanında. Tersane tarafındanki kapıdan girdikten sonra Kuzeye doğru 300 metre solda. (google.map haritasındaki işaret tam olarak kabrinin olduğu yeri işaret...

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi (k.s.)

0
İstanbul - Süleymaniye camii haziresinde. Kanuni sultan Süleyman Han'ın Türbe-i şerifinin hemen önünde “Beynelmilel şöhrete sahip, nâdirü’l-emsâl, meşhur bir İslâm alimi, gerçek bir âbid ve...

Beşiktaşlı Yahya Efendi (k.s.)

1
İstanbul- Beşiktaş'da Yahya Efendi Dergahında İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Yahyâ, nisbeti Beşiktâşî’dir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendinin oğludur. Yahyâ Efendi, İbn-i Ömer el-Arabî,...

Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi (k.s.)

0
İstanbul- Beşiktaş'da Yahya Efendi Dergahında Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi hazretleri ; Abdülkadir Geylani hazretlerinin onbeşinci batın evladlarından olup, Kastamonu ilinin Ayvalı kasabasından Emirzadelerden Şehid Seyyid...

Abdülhayy Efendi ( Öztoprak)

0
İstanbul - Beşiktaş'da Çırağan sarayının karşısında yer alan Yahya efendi dergahında. Yahya Efendi dergahının son şeyhidir. Babası Fikri efendi , dedesi Şerif Ali Efendi ,...

Şeyh Muhammed Zafir Efendi (k.s.)

0
İstanbul -Beşiktaş'da Barbaros caddesi üzerinde bulunan ertuğrul tekkesi camii'nin hemen önünde Bursa - Emir Sultan Kabristanında Şeyh Zafir Efendinin doğum tarihi 1828 olup doğum yeri Trablusgarb'ın...

Neccarzade Muhammed Rızauddin Efendi (k.s.)

0
İstanbul – Beşiktaş’da Sinan Paşa camii bitişiğindeki türbesinde Anadolu'nun manevi zenginliği olan velilerdendir. Adı Muhammed Rızauddin , babasının adı İbrahim'dir. 1090 (miladi 1679) yılında Şebinkarahisar'da...