Çarşamba, Şubat 16, 2022

Ashab-ı Kehf – Kahramanmaraş – Afşin

0
Kahramanmaraş  - Ashab-ı Kehf mağarası, Afşin kazasının kuzey batısında altı km mesafede vadiden bir hayli yüksekte sarp bir yamaçta bulunmaktadır. Mağara kısmı, kutsal mağara ve...

Salman-ı Pak Türbesi

0
Kahramanmaraş - Pazarcık'da - İlçeye 10 km uzaklıktaki Salman-ı Pak köyünde Türbenin inşa kitabesi olmadığı için yapım yılını bilemiyoruz. Fakat XVll. yüzyılda yaşadığı kabul edilen...

Osman Dede Türbesi

0
Kahramanmaraş - Afşin - Dede baba mah. Atatürk caddesi. Türbenin inşa kitabesi yoktur. Fakat Dulkadir Beyliği hükümdarı Alaüddevle Bey'in 906 H./1500 M. tarihli vakfiyesinde, Pazarcık'a...

Mehmet Ağa Türbesi

0
Kahramanmaraş - Elbistan - İlçeye 20 km uzaklıkta bulunan Büyük Yapalak kasabası mezarlığında. "Kubbe'' ismiyle bilinen türbenin inşa kitabesi büyük ölçüde tahrip edildiği için, yapım...

Deve (Dede) Baba

0
Kahramanmaraş - Afşin - Dede baba mah. Atatürk caddesi. İlçe merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve zamanla türbe haline getirilen Dedebaba ziyareti, felçli ve saralı...

Hacı Ahmet Efendi Türbesi

0
Kahramanmaraş - Elbistan - Kızılcaoba mah türbe sokak Türbe, Nakşibendî Tarikatı şeyhlerinden Hacı Ahmet Efendi adina 1330 H./ 1911-12 M. yılında yaptırılmış ve Hacı Ahmet Efendi'nin...

Ümmet Baba ( Himmet Baba) Türbesi

0
Kahramanmaraş - Elbistan - Ceyhan mah Hacı Yakup sokak Ümmet Baba, Alâüddevle Bey zamanında yaşamış bir din âlimi ve hatip olup, kendi adına Elbistan'da...

Yum Baba

0
Niğde - Altunhisar - İlçeye 30 km uzaklıktaki Uluören köyü mezarlığında Türbe, Dulkadir Beyiliği döneminde inşa edilen Yum Dede Zaviyesi (Mevlevî Dergahı )'nin bünyesinde yer...

Ali Rıza Emin Sarmuk Türbesi

0
KAHRAMANMARAŞ - MERKEZ İLÇE - DİVANLI MAH. KATİP ÇELEBİ SOKAK.  İnşa kitabesine göre türbe, 1264 H./1848 M. yılında yapılmıştır. Bugün evler arasına sıkışan türbe dıştan...

Hz. Malik Bin Ejder (r.a.)

0
Şehrin güney tarafında, merkeze 6 km uzaklıkta Aksu Mahallesi Esas adı Malik Bin Ester olan Malik, Yemen'de Naha adlı bir oymağın beyidir. Bundan dolayı kendisine...