Pazar, Eylül 17, 2023

Hacı Mustafa Boluvi

0
Edirne - Merkez - Süle Çelebi Camii Şa'baniliğin Karabaşiyye kolu şeyhleri büyüklerinden olan Hacı Mustafa Boluvi, Edirne Süle Çelebi Mahallesi'nde olan Şah Kadın Tekkesi...

Bayezid Halife

0
Bayezid Halife (ö. 922/ 1516'dan sonra)'nin nerede ve ne zaman dünyaya geldiği hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Babasının adı Abdullah olup, "Bayezid-i Rumi" ve "Derviş...

Derviş İbrahim Gülşeni

0
edirne - merkez - uzun kaldırımda huysuz baba türbesi karşısında Derviş İbrahim Gülşeni, Sultan II. Süleyman devri süfi ve alimlerinden olup, Mehamü'l-Fukaha müellifi Mevlana Mehmed...

Aşık Musa Efendi

0
edirne - merkez - hasan sezai tekkesi Aşık Musa Efendi, Gülşeniyye tarikatının piri Şeyh İbrahim Gülşeni (ö. 940/ 1534)'nin halifelerinden olup, aslen Edirne'nin Ada nahiyesine...

Kaplan Baba

0
Edirne - Mumcular sokakta ( Tam yerini bulmadık ) Kaplan Baba olarak biline tekke; Çavuş Bey Mahallesi Mumcular Sokak'ta yer almaktaydı. Kadiri tarikatına bağlı...

Hacı Mustafa Kanber Baba

0
Edirne - Merkez - Niğbolu sokak Mustafa Kanber Baba, Talib-i İrşadi'nin halifelerinden olup, Edirne'ye neşr-i tarikatla görevlendirilmiştir. Kanber Baba'nın İrşadi'ye on yedi yaşında intisab...

Veli Dede – Edirne

0
Edirne - Lari camii karşısında Veli Dede Tekkesinde Veli dede ile ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Mezar taşında ; '' Gülşeniyye tarikatı şeyhleri büyüklerinden...

La’li Muhammed Fenayi (k.s.)

0
Edirne - Kavaklı Tekke sokakta yer alan Hasan Sezai Tekkesinde . La'li Muhammed Efendi , aslen Kastamonulu olup , tahsilini tamamladıktan sonra Edirne'ye gelerek Gülşeni...

Hasan Sezai Gülşeni (k.s.)

0
Edirne - Kavaklı Tekke sokakta yer alan Hasan Sezai Tekkesinde . XVIII. asırda Gülşeniliğin güçlü temsilcisi ve kendi adına izafe edilen Sezaiyye kolunun piri Hasan...

Huysuz Baba

0
Edirne - Uzun Kaldırım caddesi , Huysuz Baba sokağın hemen başında ( Kesikbaş türbe'nin karşısında) Ne zaman yaşadığı bilinmeyen Huysuz Baba ; Edirne'de Uzun kaldırım...