keyboard_arrow_down Edirne – Merkez

Hacı Mustafa Boluvi

Hacı Mustafa Boluvi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Merkez – Süle Çelebi Camii Şa’baniliğin Karabaşiyye kolu şeyhleri büyüklerinden olan Hacı Mustafa Boluvi, Edirne Süle Çelebi Mahallesi’nde olan Şah Kadın Tekkesi şeyhidir. Aslen Bolulu olan Mustafa Efendi,...

Bayezid Halife

Bayezid Halife

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bayezid Halife (ö. 922/ 1516’dan sonra)’nin nerede ve ne zaman dünyaya geldiği hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Babasının adı Abdullah olup, “Bayezid-i Rumi” ve “Derviş Bayezid” diye de tanınmıştır. Çelebi Halife...

Derviş İbrahim Gülşeni

Derviş İbrahim Gülşeni

Bu yazı sabitlenmiştir.

edirne – merkez – uzun kaldırımda huysuz baba türbesi karşısında Derviş İbrahim Gülşeni, Sultan II. Süleyman devri süfi ve alimlerinden olup, Mehamü’l-Fukaha müellifi Mevlana Mehmed Karni Efendi’nin babasıdır. Manisa’da oturan...

Aşık Musa Efendi

Aşık Musa Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

edirne – merkez – hasan sezai tekkesi Aşık Musa Efendi, Gülşeniyye tarikatının piri Şeyh İbrahim Gülşeni (ö. 940/ 1534)’nin halifelerinden olup, aslen Edirne’nin Ada nahiyesine bağlı Ahur karyesindendir. Asıl adı,...

Kaplan Baba

Kaplan Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Mumcular sokakta ( Tam yerini bulmadık ) Kaplan Baba olarak biline tekke; Çavuş Bey Mahallesi Mumcular Sokak’ta yer almaktaydı. Kadiri tarikatına bağlı tekkeden günümüze Kaplan Baba‘nın yatır özelliğinde...

Hacı Mustafa Kanber Baba

Hacı Mustafa Kanber Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Merkez – Niğbolu sokak Mustafa Kanber Baba, Talib-i İrşadi‘nin halifelerinden olup, Edirne’ye neşr-i tarikatla görevlendirilmiştir. Kanber Baba‘nın İrşadi’ye on yedi yaşında intisab ettiği ve kendisinin sır katibi olduğu...

Veli Dede – Edirne

Veli Dede – Edirne

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Lari camii karşısında Veli Dede Tekkesinde Veli dede ile ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Mezar taşında ; ” Gülşeniyye tarikatı şeyhleri büyüklerinden himmet ehlinin kutbu ve asrın...

La’li Muhammed Fenayi (k.s.)

La’li Muhammed Fenayi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Kavaklı Tekke sokakta yer alan Hasan Sezai Tekkesinde . La’li Muhammed Efendi , aslen Kastamonulu olup , tahsilini tamamladıktan sonra Edirne’ye gelerek Gülşeni Şeyhi Şeyh Mehmet Sırri Efendi’nin...

Hasan Sezai Gülşeni (k.s.)

Hasan Sezai Gülşeni (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Kavaklı Tekke sokakta yer alan Hasan Sezai Tekkesinde . XVIII. asırda Gülşeniliğin güçlü temsilcisi ve kendi adına izafe edilen Sezaiyye kolunun piri Hasan Sezayi Efendi‘nin tam adı Hasan...

Huysuz Baba

Huysuz Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Uzun Kaldırım caddesi , Huysuz Baba sokağın hemen başında ( Kesikbaş türbe’nin karşısında) Ne zaman yaşadığı bilinmeyen Huysuz Baba ; Edirne’de Uzun kaldırım caddesinde sırlanmıştır. Ziyaretçiler Huysuz Baba‘yı...