Pazartesi, Eylül 18, 2023

Aşcı Yahya Baba

0
Edirne - 2. Beyazıd caddesi Doğum ve vefât târihi belli değildir. Hayâtı hakkında kaynaklarda bir bilgi yoktur. On beşinci asırda yaşamıştır. Tunca kenarında Sultan...

Kız Evliya – Hatice Sultan

0
Edirne - Kırkpınar Yağlı güreş alanı yanı .Osmanlı-Rus harbinde Rusların Edirne'yi işgal sırasında, Sarayiçi'ndeki Adalet Kasrı'nın olduğu yerde Rus askerleri bizr kıza saldırarak tecavüz ederler....

Sofu İlyas Baba

0
..........

Fan Fan Hasan Efendi ve Kardeşi

0
edirne - merkez - Fan Fan Çeşme Sokak ............ Kaynak ; Osmanlının İkinci Başkenti Edirne’de Tasavvuf Kültürü , Dr. Selami Şimşek , Buhara Yayınları

Berkuka Baba

0
edirne - Merkez - Berkuka sokak ...............

Vahdeti Osman Efendi

0
edirne - merkez - seyyidler mezarlığı Aslen Üsküp'lü olan Osman Vahdeti Efendi, İsmail Hakkı Bursevi'ye Üsküp'te görev yaparken intisap etmiş ve onunla birlikte Köprülü, Ustrumca...

Bedreddin Baba

0
Şeyh Bedreddin Efendi (ö. XVI. asır), "Bedreddin Baba" demekle meşhür olup, Sultan II. Bayezid devri (1481-1512) süfilerindendir. Hace Yakub Çerhi (ö. 851/ 1447)'nin halifesi...

Hacı Mustafa Tekfurdaği

0
Hacı Mustafa Efendi, aslen Tekirdağlı olup, Edirne'de ikamet etmiştir. "Helvacı Baba" olarak da tanınan Tekfurdaği, Pir Nureddin Cerrahi (1133/ 1721)'nin halifelerindendir. Hacı Mustafa Efendi'nin...

Mestçi Ali Rumi Efendi

0
Edirne'de dünyaya gelen Mestçi Ali Efendi, Hocazade Ahmed Hilmi'nin mezkur eserinde verdiği bilgiye göre, zahiri ilimleri tahsil ettikten sonra Ramazan Mahfi Efendi (ö. 1025/1616)'ye...

Muhammed Buhuri Edirnevi

0
Şeyh Muhammed Buhuri Rumi-i Edirnevi, Ramazaniyye'nin Buhuriyye kolunun müessisidir. Kaynaklarda hakkında fazla malumat yoktur.Edirneli olduğu, 1039/1630690 tarihinde vefat ettiği Kıyık caddesindeki Bürüncükcü Molla Mustafa...