Muhammed Buhuri Edirnevi

tarafından
74
Muhammed Buhuri Edirnevi

Şeyh Muhammed Buhuri Rumi-i Edirnevi, Ramazaniyye’nin Buhuriyye kolunun müessisidir. Kaynaklarda hakkında fazla malumat yoktur.Edirneli olduğu, 1039/1630690 tarihinde vefat ettiği Kıyık caddesindeki Bürüncükcü Molla Mustafa Paşazade  Camii sahasında mihrab önüne defnolunduğu kaydedilmektedir.

Tarikat silsilesi ise şöyledir: Şeyh Ramazan Mahfi Efendi (ö. 1025/ 1616), Şeyh Mestçizade Ali Rumi Edirnevi (ö. 1030/ 1620), Şeyh İbrahim Necib Efendi (ö. 1036/ 1626), Şeyh Muhammed Buhuri ((ö. 1039/ 1629).

Mezar taşına şu tarih yazılır:
Cüneyd-i dehr Muhammed Efendi pir-i tarik
Nice zaman olup irşad-ı mesnedinde mukim

Meh-i sıyamda ‘azm eyledi bu faniden
Cinanda ‘ıyd-ı visal-ı Hüda’dan ola besim

Düşünce hake bir ehl-ifena dedim tarih
İde Muhammed Efendi şemim-i ‘ıtr-ı ne’im

Kaynak ; Osmanlının İkinci Başkenti Edirne’de Tasavvuf Kültürü , Dr. Selami Şimşek , Buhara Yayınları

İlginizi Çekebilir  Şekmeti Mehmed Efendi (k.s.)