Menü

keyboard_arrow_down Bingöl Evliyaları

Molla Abdullah El – Bingoli (Dalar )

Molla Abdullah El – Bingoli (Dalar )

Bu yazı sabitlenmiştir.

Molla Abdullah Dalar 1923 Yılında Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyünde dünyaya geldi. Babasının Mahmut dedesinin adı Muhammed’dir. Ticaretle uğraşan babası Genç ilçesinin zenginlerinden idi. Molla Abdullah medrese tahsiline kadar...

Şeyh İbiş ( İbrahim )

Şeyh İbiş ( İbrahim )

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh İbiş (İbrahim) Temmuz 1866 yılında Baskil’in Şefkatli köyünde dünyaya gelmiştir. Nefesoğulları olan soy isimleri daha sonra Yünkül olarak değişmiştir. Şeyh İbiş önceleri Mustafa Kazım Baba adında bir mürşide bağlıydı....

Şeyh Ahmed el-Çani (k.s.)

Şeyh Ahmed el-Çani (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Ali Sebti  gelmeden önce Bingöl ve çevresinde Kadirî tarikatı yaygındı. Çan ailesi, bu tarikatın bölgedeki önde gelen ailelerinden biri konumundaydı. Aile, Şeyh Tahir el-Kadirî’nin soyundan gelmekte olup, kendilerini Seyyid olarak...

Şeyh Bahauddin Rındaliyani

Şeyh Bahauddin Rındaliyani

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Ebubekir Melekani’nin ilk halifesi olan Şeyh Bahauddin aslen Muş Varto ilçesinin Rındaliyan köyünden olup yörenin büyük âlimlerinden birisidir. Şeyh Bahauddin, Şeyh Ebu Bekir’in oğlu Şeyh Vahdettin’in medrese tahsilini, 1952...

Şeyh Vahdettin el-Melekani

Şeyh Vahdettin el-Melekani

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Ebu Bekir Melekani‘nin oğlu Vahdettin Efendi, önemli ölçüde Melekan medresesinde özel olarak getirilen Molla Muhammed Hâlid el-Parhangukî, Seyda Molla Abdulhamid es-Sağnisî ve Seyda Muhammed Zahir et-Tendürkî’den medrese usulünde eğitim...

Şeyh Ebu Bekir Melekani

Şeyh Ebu Bekir Melekani

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Ebubekir, Şeyh Kekê’nin Şeyhi olan Şeyh Mahmud’un oğlu ve Şehit edilen Şeyh Abdullah’ın kardeşidir. Kendisi 1896 yılında Melekan’da dünyaya gelmiştir. İlim tahsilini ilk olarak Şeyh Abdullah Efendi’den (Sanî)’den almıştır....

Şeyh Mahmud Melekani

Şeyh Mahmud Melekani

Bu yazı sabitlenmiştir.

Halidi-Nakşi geleneğin en önemli özelliklerinden birisi ilim ve tasavvuf birlikteliğini sağlamak, şeriatın ilkelerine sımsıkı sarılmak, nefisle mücadelenin yanı sıra cihad ruhuyla yetiştirilen mürşitlerin ve şeyhlerin aynı zamanda birer aksiyon adamı...

Şeyh Abdülhamit İnali

Şeyh Abdülhamit İnali

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Abdulhamit Solhan’a bağlı Hırbızun Köyünde dünyaya gelmiştir. Şeyh Abdülhamit, başta Qelencuk/Kalencik köyünde Mele Selim-i Dımılî’nin/(halife Selim) olmak üzere birçok âlimden ilmî dersleri almıştır. İlmî tahsilinden sonra ders vermek üzere Varto...

Şeyh Ali Hırbızuni

Şeyh Ali Hırbızuni

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Ali, Hırbızun’da doğmuş ve yaklaşık 73 yıl yaşamıştır. Yaklaşık bin dokuz yüz küsur yıllarında vefat etmiştir. İlmî tahsilini ilk olarak babasından almıştır. Daha sonra farklı hocalardan ilim tahsilinde bulunmuştur....

Şeyh Abdulhamid Haziyani

Şeyh Abdulhamid Haziyani

Bu yazı sabitlenmiştir.

Muşun Xaziyan/Savaşçılar Köyünde dünyaya gelen Şeyh Abdulhamit’in Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Babası ve çevredeki âlimlerden ders almış ve Melekan köyüne geçip Şeyh Kekê ile birlikte sulûka girmiştir. Şeyh Mahmud Efendinin...