Kasım Çelebi Türbesi

tarafından
239
Kasım Çelebi Türbesi

İstanbul – Silivrkapı – Kasım Çelebi camii

İstanbul fethine iştirak eden mutlu kumandanlardandır. Eyüp Eskiyeni’de Kasım Çavuş mescidini yaptırandır. Kabri; Camiinin bahçesindedir. Kabrinin etrafı açık, sadedir. Baş taşında

Ya Hay

La ilahe ülallah Muhammed Resülüllah

Fatiha (887)

Ayak taşında

Sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat Kasım Çavuş

Hazretlerinin ruh-u şerîfine el-fatiha Sene: 887 yazılıdır.

Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988

İlginizi Çekebilir  Kavsara Mustafa Baba (k.s.)