keyboard_arrow_down Etiket: Melamiler

Bursalı Mehmed Tahir Efendi

Bursalı Mehmed Tahir Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Aziz Mahmud Hüdai camii haziresinde 1861’de Bursa’da doğan Mehmed Tahir Bursa belediye katibi Rifat Bey’in oğludur. Tahsiline büyük babasının ailece yerleştiği Bursa’da başladı. Mülkiye Rüşdiyesi’ni bitirince 1875’te Bursa...

Hacı Osman Efendi

Hacı Osman Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Edirnekapı’da Mısır Tarlası kabristanın hemen arkasında yer alan Necati Bey kabristanında.Şeyhülislam Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi’nin hemen yanında. Hacı Osman Efendi; Sütçü Beşir Ağa’nın damadıdır. Kayın pederinin şehit edilmesi...