keyboard_arrow_down Etiket: Darende Evliyaları

Hacı Esad Işık Efendi

Hacı Esad Işık Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende – Somuncu Baba Külliyesi Haziresi Darende’de yetişen ilim adamlarından biri de, 1884 yılında Aşudu (Günpınar) köyünde dünyaya gelen Hacı Esad Işık’tır. Daha 11 yaşlarında iken babası Müftü...

Seyyid Ahmed Nuri Efendi

Seyyid Ahmed Nuri Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende – Somuncu Baba Külliyesi Haziresi Es-Seyyid Osman Hulusi Efendinin ağabeyi Şeyhzade lakabıyla bilinen Ahmet Nuri Efendi, 1900 yılının Aralık ayında Darende’nin Şeyhli Mahallesinde dünyaya gelir. Babası Hatip...

Es Seyyid Hasan Feyzi Efendi

Es Seyyid Hasan Feyzi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende – Somuncu Baba Külliyesi Haziresi 1875 yılında Darende/Hacılar-Şeyhli Mahallesinde dünyaya gelen Hasan Feyzi Efendi peder-i alileri postnişin olan Ahmet Hilmi Efendi’nin iki oğlundan biridir. Diğer kardeşi Ömer...

Es Seyyid Ömer Osman Hulusi Efendi

Es Seyyid Ömer Osman Hulusi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende – Somuncu Baba Külliyesi haziresi Şeyh Hamid-i Veli evladından postnişin Ahmed Hilmi Efendi’nin oğlu Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, Şeyhzade Hatip Hasan Efendi’nin kardeşidir. Resmi kayıtlarda Ömer Osman...

Şeyh Salih Nihani Efendi

Şeyh Salih Nihani Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende – Hacılar Şeyhli mesciti avlusu Darende’de dünyaya gelen Şeyh Salih Nihani Efendi (1809-1894) Somuncu Baba soyundan olup Şeyhli sülalesindendi . Babası Mustafa Feryadi’dir. Bütün ömrünü Darende’de geçiren...

Ömer Şem’i Efendi

Ömer Şem’i Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende – Gürpınar (Aşudu ) Köyünde  Günümüzde ilçenin Günpınar (Aşudu) köyünde yaşayan aile fertlerinden edinilen bilgilere göre Ömer Şem’i Efendi’nin soyu, 1615’de Hindistan’dan gelen Hacı Mehmet Hindi Efendi’ye...

Fethullah Musuli Efendi

Fethullah Musuli Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende – Eski çarşı kabristanında Fethullah Efendi, Musulî unvanı ile tanınmıştır. Babası Şeyh Molla Mahmud’dur. Onun önce Kadirî, sonra Nakşibendiye tarikatından olduğu künyesinden anlaşılır. Ailesi, Darende’de Fethullahlar lakabıyla...

Somuncu Baba  Makamı – Malatya

Somuncu Baba Makamı – Malatya

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende –  Şeyh Hamîdüddin Aksarâyî adıyla da bilinen Somuncu Baba’nın asıl adı Abdullah olup kaynakların pek çoğunda Kayserili diye gösterilir. 1331 yılında Kayseri ili, Talas ilçesine beş km....

Medi Şeyh Türbesi

Medi Şeyh Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende – Güdül Darende’ye 10 km. uzaklıkta Tohma çayı ile Darende Malatya yolu arasında yeralan Medi Şeyh türbesi iki bölümden oluşur. Külliyede mescit üzeri düz dam, türbe ise...

İbrahim Taceddin Veli

İbrahim Taceddin Veli

Bu yazı sabitlenmiştir.

Malatya – Darende – Osman Hulusi Efendi vakıf binası İbrahim Taceddin Veli 1252’de Darende’de vefat etmiştir. Kabri, zaviyesine binaen, Osmanlı Devleti zamanında Zaviye Mahallesi adını alan yerdedir. Burası, ahfadından Osman...