keyboard_arrow_down Etiket: buhara

Şeyh Abdürrezzak

Şeyh Abdürrezzak

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hace Hasan Attar’ın ulu sufilerinden ve halifelerindendir.  Anlatıldığına göre rabıtaya çok önem verirdi. Bir gün Seyyid Kasım-ı Tebrîzî’yi ziyarete gitti. Seyyid hazretleri rabıta metodunu övdükten sonra ona, “Gerçekten sizin bu...

Hace Ebu Nasr Parsa (k.s.)

Hace Ebu Nasr Parsa (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hace Muhammed Parsa hazretlerinin oğludur Lakapları Burhaneddin ve Hafızüddin’dir.  Mevlana Camî, Nefehatü’l-Üns’te onu şöyle anlatır: “Hace Ebu Nasr Parsa hazretlerinin şeriat ilimleri ve tarikat adab ve erkanındaki payesi mübarek babalarının...

Hace Süleyman Kermini

Hace Süleyman Kermini

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hace Süleyman Kermînî’nin mübarek kabri Kermne’dedir. Burası çok sayıda köyü olan ve Buhara’ya 12 fersah (60 km) mesafede bulunan bir kasabadır.  Abdülhalik-ı Gucdüvani hazretlerinin üçüncü halifesidir. Bazıları ise onun Hace...

Hace Garib

Hace Garib

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hace Evliya-ı Kebir’in oğlu ve dördüncü halifesidir. Hace Sükümani’den sonra irşad işine başlayıp halkı Hakk-a davetle meşgul olmuştur.  Şeyhü’l-ulema Seyfeddin el-Baharzî ve Şeyh Necmeddin-i Kübra ile muasır ve arkadaştır. Buhara’ya...

Mansur Ata

Mansur Ata

Bu yazı sabitlenmiştir.

Baba Arslan’ın oğlu olan Mansur Ata, Hace Ahmed Yesevi’nin ilk halifesidir. Zahir ve batın ilimlerine vakıf idi. ilk zamanlar muhterem babasının terbiyesi ile yetişti. Babasının vefatından sonra aldığı vasiyet gereği...

Hace Hasan Endaki (k.s.)

Hace Hasan Endaki (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mübarek kabri, Buhara’da, Gülabad Kapısı’nın dışında, Şeyh Ebu İshak Gülabadî’nin mezarının doğu tarafındadır. Hace Yusuf-i Hemedani’nin ikinci halifesidir. Künyesi, Ebu Muhammed, şerefli ismi Hasan b. Hüseyin Endaki’dir.  Endak, Buhara’dan 3 fersah...