Demirci Mustafa Baba

tarafından
889
Demirci Mustafa Baba

Demirci Mustafa Efendi’nin (1913-1986) türbesi, Elazığ merkez Asri mezarlığında yer almaktadır.

Dedeleri İran tarafından gelen ve Türkmenlerden olan Demirci Mustafa Baba, Elazığ’ın Aksaray Mahallesinde dünyaya gelir. Yörede “İçağasıgiller” lakabıyla bilinirler. Çocuk yaşlarda kendisine demirciliği meslek olarak seçer ve on yedi yaşında mesleğinde usta olur. Bu yıllarda kendi eliyle yaptığı dehreyi Ömer Hüdayi Baba’nın halifelerinden olan Tepecüklü Mehmet Baba’ya götürür Mehmet Baba, Demirci Mustafa Efendi’ye yakın ilgi gösterir. O da bu ilk gidişiyle beraber Mehmet Baba’ya intisap ederek ondan dersler alır. Böylece Kadiriliği seçen Demirci Mustafa Baba, şeyhi öldükten sonra ise, Perçençli Mehmet Baba’nın ve Palulu Mehmet Baba’nın yanına zaman zaman gidip gelir.

Demirci Mustafa Baba’yı Palulu Mehmet Baba seyr-i sülûka sokar. Otuz yaşında hac ziyaretini yerine getirir. Daha sonra 1950 yılında Bağdat’a giderek Abdulkadir Geylani Hazretlerinin türbesini ziyaret eder. Demirci Mustafa Baba 1960 yılında Bağdat’a ikinci ziyaretini yapar ve burada yirmi gün kalır. Bu ziyareti sırasında Abdulkadir Geylani Hazretlerinin torunlarından Hüseyin Fevzi Paşa kendilerine yakın ilgi gösterir 1964 yılında ikinci defa hacca giderek kutsal yerleri ziyaret eder. Demirci Mustafa Baba mutasavvıflardan Tayyar Baba, Muharrem Hilmi Efendi, Perçençli Mehmet Baba, Palulu Muhammed Baba ve Hacı Tevfik Efendi ile yakın ilişkiler içinde bulunur ve bu zâtlardan manen istifade eder.

İlginizi Çekebilir  Şeyh Seyyid Abdürrezzak El Halela (k.s.)

Anlatılır ki, Demirci Mustafa Baba yanına gelen herkese misafir gözüyle bakar ve herkesin derdiyle ilgilenirdi. O her zaman için kibir ve gururdan uzak durup insanlara yeri geldiğinde “Ben demirciyim” derdi. Onun dergâhına üzüntülü giren sevinçli çıkardı. Göstermiş olduğu kerametlerden biri şöyle nakledilir. Bir gün müritlerinin getirdiği kiraz kurtlu çıkınca cebinden para vererek aynı tezgâhtan tekrar kiraz getirtir. Gelen kirazlardan hiç birisi kurtlu çıkmaz. Bunun üzerine müritlerine, “Helal kazanırsanız paranız telef olmaz”, demiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki Demirci Mustafa Baba, tarikat terbiyesini kendisinden icâzet almamakla birlikte esasta Hacı Hüseyinler köyünden Kadiri ve Rufai şeyhi Rıfat Baba’dan almıştır.

Demirci Mustafa Efendi’nin (1913-1986) türbesi, Elazığ merkez Asri mezarlığında yer almaktadır. Etrafı duvarla çevrili bir bahçe içerisinde yer alan türbe sadece makam bölümünden oluşup altıgen planlıdır. Üstü kubbeli olup kubbenin üzerinde ise âlem olarak hilal bulunmaktadır. Türbenin bulunduğu bahçe içerisinde gelen misafirlerin kalmaları ve bazı ihtiyaçlarını karşılamaları için türbeden ayrı olarak ufak bir müştemilat bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir  Musa Kazım Efendi

Günümüzde türbesi yöre halkı tarafından ziyaret edilir. Türbe genel olarak ziyaret amaçlı olarak ziyaret edilmekte ve burada Kur’an-ı Kerim okunarak bağışlanıp dua edilir. Felçli hastalar, korkmuş olan kişiler, psikolojik problemi olanlar bu rahatsızlıklarından kurtulmak amacıyla türbeye getirilir. Özellikle hayatın yoğunluğu içerisinde yaşanılan işsizlik, borçlarını ödeyememe, ailevi geçimsizlik vb. sıkıntı ve içine düşülen ruhsal bunalımdan kurtulmak için bu ziyarete gelinmekte ve Allah’a şifa için dua edilerek yardım temenni edilmektedir. Amaç ve maksatlarına ulaşan ve adağı bulunan ziyaretçiler burada kurbanlarını kesmekte ve tasadduk etmektedirler.