Şücaeddin Veli – Türbesi; Eskişehir – Seyitgazi İlçesine 6-7 km uzaklıktaki Aslanbeyli köyünde

Sultan Sücaaddin hakkında çok önemli bilgiler veren Velayetname-i Sultan Sücaaddin ‘e göre ; XIV. Yüzyılın ikinci yarısı ile XV. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış; Çelebi Mehmed, II. Murad dönemlerini görmüş, Rum abdalları zümresine mensup önemli karizmatik Türkmen dedelerindendir. Ancak bununla birlikte doğum ve ölüm tarihi, ailesi ve yaşamı ile ilgili birçok olgu bugün için açık değildir.

Türbe ve zaviyesi , Eskişehir’e bağlı Seyitgazi ilçesinin , Arslanbeyli köyünde yer alan Sücaaddin Veli, yaşadığı dönemde etkin faaliyetlerde bulunmuş tarihsel bir şahsiyettir. Sücaaddin Veli ile ilgili önemli bilgiler veren kaynakların başında ” Otman Baba Velayetnamesi ” gelir. Velayetname’nin ilgili bölümlerinde, Sücaaddin Veli’nin o dönemlerde balkanlarda etkin olan, Otman Baba ile yakın temas ve diyalogta olduğu, Otman Baba’nın kendisine bağlı derviş gruplarına Sücaaddin Veli’yi ”Pir” olarak tavsiye ettiği bildirilmektedir.

Geçmişten günümüze ulaşan Vakıf senetlerindeSücaaddin Veli, İmam rıza soyundan gelen bir seyyid olarak tanıtılmaktadır.

Velayetname’ye göre , Sücaaddin Veli’nin temasta bulunduğu önemli şahsiyetlerden biri de Hacı bayram Veli’dir. Ankara’dan kalkıp, Eskişehir yoluyla Sultan’a gelir. Sücaaddin Veli kendisini gayet iyi ağırlar . Üç gün üç gece beraber kalarak sohbet ederler. ..

Türbe ve Külliye

Seyitgazi ilçesi Arslanbeyli Köyü’nde yer alan Şeyh Sücaaddin Külliyesi , iki türbe, cami, minare ve içinde sosyal şlevli mekanların bulunduğu bir binadan oluşur. Külliyenin iki türbesi de Seyitgazi Külliyesi ile yine aynı ilçede bulunan Üryan Baba İmareti’nin türbeleriyle sekizgen prizma biçimli gövdeleri ve mimari kuruluşları itibariyle benzer kuruluştadır. Türbelerin cephe biçimlerindeki benzerlik, sözü edilen tüm yapıların tarikatlarla ilişkili oluşuna bağlanabilir. Battal gazi ve Mihaloğlu Türbeleri’nin, cephe yüzeylerini dört yandan çevreleyen düz, kalın şeritlerin Şeyh Sücaaddin ve Üryan baba Türbeleri’nin cephelerinde aynen uygulanmıştır.

Kaynak ; Sücaaddin veli Kültür ve Turzim Derneği.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz