Seyyid Kasım Türbesi

tarafından
1239
Seyyid Kasım Türbesi

Elazığ merkez, Hüseynik (Ulukent) Mahallesi, Seyyit Kasım sokakta, eski mezarlığın alt tarafında bulunmaktadır.

Yöre halkınca Seyyid Kasım, Hz. Peygamber’in soyundan gelip düşmanla harp sırasında şehit düşmüştür. Halk arasında Seyyid Kasım’ın üç tane daha kardeşi olduğuna inanılır. Bunlar Seydiyye Hanım, Hasan Baba ve Osman Baba’dır. Bunlardan Hasan Baba ve Osman Baba Harput’ta vefat etmiştir. Seydiyye Hanım’ın ise düşmandan kaçarken türbenin güney tarafında bulunan çeşmenin yanında bir duman içerisinde sır olup kaybolduğuna inanılır. Halk arasında burası “Çamaşırhane” olarak da isimlendirilmektedir. Bir rivayete göre, Gugulu Baba lakabı Seyyid Kasım’ın kendisi için değil sır olup kaybolan kız kardeşi için kullanılır.

1523 tahrirlerinde ilk defa Seyyid Kasım zaviye ve vakfiyesinden bahsedilir Halk arasındaki rivayetlere göre bu zat, Feth Ahmet Baba ile beraber fetih için bölgeye dört kardeşi ile birlikte gelmiş, burada şehit düşmüştür. Beraberindeki kız kardeşine düşman kötülük yapmak istemiş, bunun üzerine onların elinden kurtulmak için türbenin yakınındaki pınarın olduğu kayanın yanında sır olmuştur. Burada mezar yoktur, sadece büyük kayanın yanında bir mumluk ve pınar bulunmaktadır. Son yıllarda pınar borularla eski yapının dışına alınmıştır. Adak olarak mevlit, Yasin okutma, kurban ve yiyecek şeklinde gerçekleştirilir. Yöre halkı arasında buradaki pınarın suyunun 1/8 zemzem suyu ile karışık olduğuna dair bir inanç var. İdrar yolları iltihaplanmasına iyi geldiğine, böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılır. Ayrıca bu şifalı suyun iç hastalıkları giderdiğine ve ölüm döşeğinde olan hastaların ise ruhlarını rahat teslim etmesine faydalı olduğuna da inanılır.

İlginizi Çekebilir  Şeyh Saadettin Efendi

Seyyid Kasım türbesi, Elazığ merkez, Hüseynik (Ulukent) Mahallesi, Seyyit Kasım sokakta, eski mezarlığın alt tarafında bulunmaktadır. Eğimli olan arazinin düzeltilmesi ile inşa edilmiş olan türbe ilk olarak 1808/1809 yılında yapılmıştır. Düz toprak damlı olarak inşa edilmiş olan yapı son şeklini 1970’li yılların sonlarında almıştır. Yan yana (birbirine bağlı) iki küçük dikdörtgen planlı mekândan oluşmaktadır. Basit bir plan ve mimariye sahip olan yapı “Nadir Baba” türbesinin planını andırır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapının her iki bölümün güney cephesinde birer pencere açıklığı yer almaktadır. Doğu ve batı duvarları sağır tutulmuştur. Kuzey cephenin batı ucunda basık kemerli girişi bulunmaktadır. Bu kapıdan girilen mekânın güney cephesinde penceresi, doğu duvarının kuzey köşesinde basık kemerli bir kapı açıklığı ile türbe bölümüne geçilmektedir. Kuzeydoğu köşede sandukanın bulunduğu görülmektedir. Zaviye olarak da bahsedilen yapının türbeye giriş kapısının üzerinde 9 satır olduğu seçilebilen kitabesi tam olarak okunamamaktadır.

İlginizi Çekebilir  Şeyh Ahmed Dede ve Garipler Mezarlığı

Seyyid Kasım türbesine kulak rahatsızlığı, baş ağrısı, ruhsal bozukluklar başta olmak üzere birçok hastalığa şifa için ziyarete gelinmektedir. İnanışa göre şifa bulmak için üç çarşamba üst üste gelinmesi gerekir. Kulak rahatsızlığı nedeniyle türbeyi ziyarete gelenlerin her iki kulağına da “Gugguli gu”, “Yarabbi şifa senden sebep benden” şeklinde üç defa okunur. Daha sonra, tespih, seccade ve hasta olan çocuğun elbisesinden bir parça bırakılır. Ayrıca çocuğu olmayan kadınlar da çocuk sahibi olmak için bu türbeyi ziyaret edip dua etmektedirler. Yine hasta olup da burayı ziyaret ettikten sonra şifa bulanların bazıları şükür amacıyla kurban kesmekte ve tasadduk etmektedir. Türbe içerisinde yer alan mescit kısmında bazı cuma akşamları bayanlar toplanır ve mevlit okuturlar. Şehrin muhtelif mahallelerinden ve civar illerden Seyyid Kasım türbesindeki mescitte mevlit, 41 yasin okutmaya ve dini sohbetlere gelirler. Ayrıca vefat eden kadınlar burada yıkanıp kefenlenir.