Şeyh Sinan Türbesi

tarafından
168
Şeyh Sinan Türbesi

Kosova – Kaçanik’e bağlı Doğan köyünde

Türbe, Şeyhler Camii haziresinde bulunmaktadır. Yapı, Halveti tarikatına aittir. İncelememiz esnasında moloz taştan inşa edilmiş yapı, içten ve dıştan sıvalı olup, kırma bir çatı ile örtülüdür. Dikdörtgen planlı olan türbe, 10.57 x 7.10 m. ölçülerindedir. Yapıda herhangi bir pencere açıklığı bulunmamaktadır. Türbenin içinde, onbir kabir vardır. Türbede Şeyh Sinan başta olmak üzere. Şeyh Şaban, Şeyh Memiş, Şeyh Süleyman, Şeyh Maksud v.d. kişilerin sandukalan yer almaktadır. Türbe, incelememiz esnasında oldukça harap bir durumdaydı. Yapının acilen onanma ihtiyacı bulunmaktadır.

Kaynak ; Kosova’da Osmanlı Mimari Eserleri – Mehmet z. İbrahimgil Neval Konuk – Türk Tarih Kurumu yayınları

İlginizi Çekebilir  Şeyh Sinan Türbesi