Kovacı Dede

tarafından
239
Kovacı Dede

İstanbul – fatih çarşamba da

Fatih Sultan Mehmed Han devri ulemalarındandır. Sevindik ve Kovacı Dede adı ile ün kazanmıştır. Halveti tarikatı şeyhidir. Cezbe sahibi, hal ve gönül sultanıdır. Fatih, Çarşamba’da Kovacı Dede Caminin banisidir.

Sur-ı Hayl tarih düşürülerek 900-(1494)’de vefat etmiş ve caminin avlusuna defnolunmuştur. Camii ve kabri 1953 senesi tamir ve ihya edilmiş, kabir taşına şu kitabe yazılmıştır:

Fatih zamanının şeyhi
Sevindik Kovacı Dede (1953)

Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988

İlginizi Çekebilir  Hz. Sufyan B. Uyenye (r.a.)