Perşembe, Şubat 24, 2022

Muhammed Bakibillah (k.s.)

0
Hindistan - Delhi'de sadar Bazaar bölgesinde Muhammed Bâki Billah hazretleri 1563 (H.971) senesinde Kâbil şehrinde doğdu. Babasının ismi Abdüsselâm olup, fazîletli bir zâttı. Annesi ise...

Seyyid Ahmed Hicabi

0
Seyyid Ahmed Hicabi hazretlerinin türbesi ; Kastamonu - Merkez'de Çuhadar sokak ile Kuyulu sokak kesişimindeki Şeyh Ahmed Siyahi hazretlerinin dergahında Şeyh Ahmed Siyâhî hazretlerinin oğlu...

Şeyh Ahmed Siyahi

0
Şeyh Ahmed Siyahi hazretlerinin türbesi ; Kastamonu - Merkez'de Çuhadar sokak ile Kuyulu sokak kesişimindeki dergahında Son Halifemiz Kastamonu'lu Şeyh Ahmed Siyahi Efendi'dir. Mevlana Halid Bağdadi Şeyh...