Menü

keyboard_arrow_down Mütefekkirler

Mahir İz

Mahir İz

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – sahrayı cedid kabristanı Edebiyatçı, idareci, murşid. Mahir iz , 28 Ocak 1895’te İstanbul’da doğdu. Babası es-Seyyid İsmail Abdullah Efendi’dir. Medine ve Ankara kadılıklarında bulunan babası, Seyyid ve alimler...

İzmirli İsmail Hakkı Efendi

İzmirli İsmail Hakkı Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

ankara – cebeci asri mezarlığı Osmanlıların son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelam hareketini temsil eden alim, 1869’da İzmir’in İkiçeşmelik semtinde Kıratlı sokağında dünyaya geldi. Çubukçu Hüseyin Efendi’nin torunu ve...

Bekir Haki Yener

Bekir Haki Yener

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih edirnekapı – Sakızağacı kabristanı Son devir din alimlerinden, eski İstanbul Müftüsü. 1882’de, Dağıstan’ın Karabağ eyaletinde doğdu. Babası Safıoğullarından Molla Ahmed, annesi Medine Hanım’dır. ilk tahsilini önce babasından,...

Babanzade Ahmed Naim

Babanzade Ahmed Naim

Bu yazı sabitlenmiştir.

  İSTANBUL – FATİH – EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ – MEHMET AKİF ERSOY UN YANINDA Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar. Meşhur müderris, ulemadan, dini ilimlerde ve özellikle hadis sahasında büyük bir...