Cumartesi, Şubat 4, 2023

Mahir İz

0
istanbul - sahrayı cedid kabristanı Edebiyatçı, idareci, murşid. Mahir iz , 28 Ocak 1895'te İstanbul'da doğdu. Babası es-Seyyid İsmail Abdullah Efendi'dir. Medine ve Ankara kadılıklarında...

İzmirli İsmail Hakkı Efendi

0
ankara - cebeci asri mezarlığı Osmanlıların son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelam hareketini temsil eden alim, 1869'da İzmir'in İkiçeşmelik semtinde Kıratlı sokağında dünyaya geldi....

Bekir Haki Yener

0
istanbul - fatih edirnekapı - Sakızağacı kabristanı Son devir din alimlerinden, eski İstanbul Müftüsü. 1882'de, Dağıstan'ın Karabağ eyaletinde doğdu. Babası Safıoğullarından Molla Ahmed, annesi Medine...

Babanzade Ahmed Naim

0
  İSTANBUL - FATİH - EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ - MEHMET AKİF ERSOY UN YANINDA Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar. Meşhur müderris, ulemadan, dini ilimlerde ve özellikle...

Ahmed Süheyl Ünver

0
Ahmet Süheyl Ünver Efendi'nin kabri ; İstanbul - Edirnekapı'daki Sakızağacı Kabristanı 9. Ada'da