Cuma, Aralık 1, 2023

Seyyid Ahmed Rıfai (k.s.)

0
Ankara - Doğumu ve Nesebi Adı Ahmed, künyesi Ebu'l-Abbas, nisbesi er-Rıfai, el-Bataihi. Rıfai nisbesi atala­rından er-Rifa'a el-Hasan el-Mekki'ye nisbetle, Bataihi nisbesi, Bağdat'la Basra arasın­da kalan...

Şeyh Ali Hüsameddin Tavili (k.s.)

0
Irak - Halepçe'ye Bağlı Tavila yakınlarındaki Bahekon köyündeŞeyh Ali Hüsameddin Tavili hazretleri , Şeyh Muhammed Bahaeddin Tavili Hazretleri'nin oğludur.O da babası ve dedesi gibi...

Şeyh Muhammed Alaaddin Biyari (k.s.)

0
Irak - Halepçe'ye Bağlı Biyare köyündeki dergahında Babası Ömer Ziyaeddin hazretlerinin yanında Şeyh Alaaddin hazretleri, 1280/1863 yılında Tavîle Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Babası Şeyh Ömer Ziyaüddin,...

Şeyh Muhammed Necmeddin Tavili (k.s.)

0
Irak - Halepçe'ye Bağlı Biyare köyündeki dergahında Babası Ömer Ziyaeddin hazretlerinin yanında Şeyh Necmüddin Tavili Hazretleri, 1280/1863 de Tavîle’de dünyaya geldi. Ailesinde aldığı ilk eğitiminin...

Şeyh Ömer Ziyaeddin Tavili (k.s.)

0
Irak - Halepçe'ye Bağlı Biyare köyündeki dergahında Şeyh Ömer Ziyaüddin hazretleri, Şeyh Osman Siracüddin Tavili’nin oğludur. 1255/1839 yılında Biyârede doğmuştur. İlk eğitimini ilim ve tasavvuf...

Şeyh Muhammed Bahaeddin Tavili (k.s.)

0
Irak - Halepçe'nin Tavile köyünde Babası Osman Siraceddin hz'nin yanında Şeyh Osman Siraceddin Tavili hazretlerinin en büyük oğlu ve halifesidir . 1252/1836 yılında Tavila'da doğmuştur....

Şeyh Osman Siraceddin Tavili (k.s.)

0
Irak - Halepçe'nin Tavile köyünde Hazret-i Siraceddin el-Sâni'nin bu ailenin büyüklerinden naklettiğine göre; Hazret-i Mevlâna Hâlid-i Bağdadi (KS): "Ben gurbete ve meşakkate tahammül ettim. Ve...

Seyyid Taha Hariri (k.s.)

0
Uzuna yakın boylu, buğday tenli, nur yüzlü, heybetli ve vakurdu. Seyrek sakallıydı. Bu yüzden "Köse'' lakabıyla anılırdı. Şeyhiyle aynı adı taşıdığından, adlarının karışmaması için...

İmam Hasan Askeri – Samerra

0
Irak - Samerra - Babası İmam Ali Naki El Hadi hazretlerinin yanında232 yılının Rebîülevvel veya Rebîülâhir ayında (Kasım - Aralık 846) Medine'de dünyaya geldi....

İmam Ali Naki el Hadi – Samerra

0
Irak - Samerra - Oğlu İmam Hasan askeri hazretlerinin yanındaMedine'nin 3 mil uzağında bulunan ve Mûsa b. Ca'fer tarafından kurulan Sureyya köyünde 214 (829)...