keyboard_arrow_down Çanakkale

Dede Ömer Karibi

Dede Ömer Karibi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  “Kutub Ömer Efendi” ve “Dede Ömer Karibi” adlarıyla meşhur bir Halveti Uşşâki Şeyhi olan Şeyh Ömer Efendi aslen Saruhan’lı olup Gelibolu’ya sonradan yerleşmiştir. Pir-i tarik Hüsâmeddin Hasan-ı Uşşâki’nin (ö.1001/1593)...

Latif Baba – Ayvacık

Latif Baba – Ayvacık

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – ayvacık – Babakale  Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesinde yer alan bilgiye göre Osmanlı donanmasında görevli “peksimet yemez” lakaplı tayfa donanma Bababurnu’ndan geçerken ölünce buraya gömülmüş. O günden sonra donanma...

Sancaktar Baba – Çanakkale

Sancaktar Baba – Çanakkale

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çanakkale – Gelibolu – Kavak köyü Kavak Kasabası sınırları içinde, köyün küzeysınırında Şarköy çıkışında yer alır. Yaklaşık 5 m yüksekliğinde bir tepecik üzerine dört sütun ayak üzerine oturan kubbeli bir...

Saruca Paşa Türbesi

Saruca Paşa Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – gelibolu  Rum asıllı ve II. Murad’ın devşirmelerinden olduğu tahmin edilen Osmanlı veziri Saruca Paşa (v.1454)’nın kul olarak Yıldırım Bayezid’in son dönemlerinde hizmete alındığı ileri sürülür. Daha sonra II....

Geyikli Baba – Çanakkale

Geyikli Baba – Çanakkale

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – ezine – geyikli Ezine İlçesi, Geyikli Beldesi sınırları içinde Geyikli’den Kemallı köyüne giden ara yolun hemen kenarında bulunan zeytinliğin içinde yeralır. Mezar, çevreden toplanmış moloz taşlarla harçsız olarak...

Şah Dede Sultan – Çanakkale

Şah Dede Sultan – Çanakkale

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çanakkale – Ezine – Akköy Şah Dede Sultan mezarlığı, Akköy’ün kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Halen köy mezarlığı olarak gömü yapılmaktadır. Tamamen çalılıklarla kaplı olan mezarlığın içinde mermer mezar taşlı osmanlı dönemi özellikleri...

Yahya Dede – Eceabat

Yahya Dede – Eceabat

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – eceabat – kumköy  Eceabat ilçesi, Kumköy köyünün 5 km kuzeyinde bulunan terkedilmiş Keçili köyü mezarlığıdır. Uzun bir zamandır kullanılmayan mezarlık, ağaçlarla ve çalılıklarla kaplıdır. Mezarlık oldukça geniş bir...

Bahşi Baba Türbesi

Bahşi Baba Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

çanakkale – eceabat – kumköy Eceabat ilçesi, Kumköy köyünün 3 km güney batısında Kavakaltı deresinin batısındaki ağaçlık alan içinde kalmaktadır. Uzun bir zamandır kullanılmayan mezarlık, ağaçlarla ve çalılıklarla kaplıdır. Mezarlık...

Ece Baba Türbesi

Ece Baba Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – eceabat – beşyol köyü Eceabat ilçesi, Beşyol köyü sınırları içinde, Ece limanı mevkiinde yer alır. Köyün yaklaşık 4 km kuzeyinde Köy Deresi azmağının denize ulaştığı yerin hemen doğusunda...