keyboard_arrow_down Antalya Evliyaları

İlla Baba

İlla Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

  İlla Baba Türbesi, Çalpınar (Köyü) Mahallesindedir. Köy içinden geçen derenin karşı tarafındadır. Çalpınar köyünün eski adı İlla’dır. Köyün ismini burada medfun olan İlla Baba’dan aldığı söylenmektedir. Ermiş bir zat...

Vahib-i Ümmi (k.s.)

Vahib-i Ümmi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Antalya – Elmalı ‘da Pınarbaşı mevkiinde Elmalı’da doğmuş olan Abdulvehhab Ümmi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1595’te memleketinde vefat etmiş olup Pınarbaşı mevkiindeki türbesi halen bir ziyaretgahtır. Evliya Çelebi, Seyahatname’sinin...

Abdal Musa – Elmalı

Abdal Musa – Elmalı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Antalya. – Elmalı’da Bursa’nın fethinden önce Buhara’dan gelen kırk abdaldan biri olarak gösterilen Abdal Musa, Bursa’nın fethinde Sultan Orhan’la birlikte olduğuna ve Geyikli Baba ile aralarında yakın bir münasebetin bulunduğuna...

Şeyh Şücaeddin

Şeyh Şücaeddin

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Şücaeddin Türbesi ; Antalya’nın merkezinde, Kızıltoprak mahallesinde ve Çaybaşı kahvesi diye bilinen mevkide yer almaktadır. 239 tarihinde inşa edilmiş olan türbe girişinin iki yanında sivri kemerli sathi bir niş içerisinde...

Şeyh Sinan Türbesi

Şeyh Sinan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Sinan Türbesi Şeyh Sinan Mahallesi’nde, Değirmenönü Caddesi üzerinde bulunan Şeyh Sinan Camisi’nin yanındadır. Türbesi kare planlı, küçük ve basit bir yapıdır. Moloz taştan derzli olarak yapılmıştır.Üzeri kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. Güney cephesinde...

Aşık Doğan Dede

Aşık Doğan Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Aşık Doğan Dede’nin kabri eski mezarlığın (Andızlı) karşısında, mezarlığın önünden geçen yolüzerindedir. Eskiden burada Aşık Doğan Medresesi vardı. Aşık Doğan bu medresede ders veriyordu. Ancak Aşık Doğan Dede’nin kaç yıl yaşadığı...