keyboard_arrow_down Etiket: Melami silsilesi

Bursalı Seyyid Haşim Efendi (k.s.)

Bursalı Seyyid Haşim Efendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Edirne kapı Mısır tarlası kabristanında.  Abdurrahman Sami Niyazi Efendi’nin yakınındadır.(google.map haritasındaki nokta kabristandakini yerini göstermektedir.) Melami kutuplarından olan Seyyid Haşim Efendi (ö 1678) ; Sütçü Beşir Ağa’nın müridleriyle...

Ahmed Amiş Efendi (k.s.)

Ahmed Amiş Efendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih camiinde Kıble tarafında Gazisüleyman Paşa’nın hemen yakınında .Hayatı Hamil-i emanat-ı Sübhaniyye, cami’-i makamat-ı insaniye, mürebbî-i salikan-ı Rahmaniye el-Hac Ahmed Amiş el-Halvetî eş-Şa’banî-kuddise sırruhü- Hazretleri’nin ruh-ı şerîfiçün Fatiha....