keyboard_arrow_down Etiket: Hindistan

Şah Veliyullah Ed- Dihlevi (k.s.)

Şah Veliyullah Ed- Dihlevi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hindistan’da yetişmiş önemli İslam alimlerinden biri olan Şah Veliyyullah (ö. 1176/1762) hem ıslahatçı fikirleri hem de tasavvufî yönüyle dikkat çekici bir şahsiyettir. Nakşibendiyye’nin yanı sıra Çiştiyye’den de icazetli olan Şah Veliyyullah,...

Adem Benuri (k.s.)

Adem Benuri (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İmam-ı Rabbani’nin halifelerinden olan Adem Benürî (ö. 1053/1643) Nakşibendiyye’yi Hindistan ve Hicaz bölgelerinde yaymış, Hulasatü’l-maarif ve Nikatü’l-esrar gibi Farsça eserler kaleme almıştır. Kendisine Ademiyye veya Ahseniyye adında bir tarikat kolu nispet...