keyboard_arrow_down Etiket: Fatih camii

Fatih Camii Haziresi

Fatih Camii Haziresi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Fatih semti İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bizans ve daha öncesinde de bu bölgenin önemli bir yerleşim yeri olduğu kaynaklarda zikredilmektedir.  Semte adını veren Fatih Camii; Sultan II. Mehmed...

Ahmed Amiş Efendi (k.s.)

Ahmed Amiş Efendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih camiinde Kıble tarafında Gazisüleyman Paşa’nın hemen yakınında .Hayatı Hamil-i emanat-ı Sübhaniyye, cami’-i makamat-ı insaniye, mürebbî-i salikan-ı Rahmaniye el-Hac Ahmed Amiş el-Halvetî eş-Şa’banî-kuddise sırruhü- Hazretleri’nin ruh-ı şerîfiçün Fatiha....