keyboard_arrow_down Etiket: emir sultan dergahı

Emir Sultan Dergahı Postnişinleri

Emir Sultan Dergahı Postnişinleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Necmüddîn Kübrâ’ya (ö. 618/1221) nispet edilen Kübreviyye tarikatının Anadolu özellikle de Bursa’da bilinen ilk temsilcisi Buharalı Emîr Sultan’dır (ö. 833/1429). Dergâhını Bursa’da kuran Emîr Sultan, yetiştirip icâzet verdiği halîfelerini...