keyboard_arrow_down Etiket: Anadolu Evliyaları

Ala Dede Türbesi

Ala Dede Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ondokuz Mayıs ilçesinin 10 km güney batısındaki Dağ Köyü’ne 2 km mesafededir. Türbe köy merkezi seyir istikametinde yolun sol tarafına düşmektedir. Tarihçe ; Halk arasında ” Ala Dede” şeklinde anılan...

Şeyh Hamza El Kebir (k.s.)

Şeyh Hamza El Kebir (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Siirt – Tillo’da Kaymakamlık binasının hemen karşısında Şeyh Hamza-El Kebir Hazretlerinin doğum tarihi bilinmemektedir. Hıms Vilayeti’ne bağlı Tedmur denilen yerden gelmiştir. Soyu büyük sahabi Halid Bin Velid’e (r.a.) dayanır. Babaları...

Gavs-ül Memduh (k.s)

Gavs-ül Memduh (k.s)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Siirt – Tillo’da İsmail Fakirullah hazretlerinin Türbesinin hemen yakınında Osmanlılar zamanında Anadolu’da yaşayan evliyânın büyüklerinden. Asıl ismi Mahmûd bin Abdürrahmân olup, 1174 (m. 1760) senesinde Tillo’da doğdu, İsmâil Fakîrullah hazretlerinin torunlarından...

İsmail Fakirullah (k.s.)

İsmail Fakirullah (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Siirt – Tillo’da merkezde Türbe-i şerifinde Receb 1067 (19 Nisan 1657) tarihinde Siirt’in Tillo köyünde (Aydınlar ilçesi) doğdu. Asıl adı İsmail’dir. Hayatı hakkındaki bilgiler Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Mdrifetname’sine dayanmaktadır. Hz....