Afyon – Bolvadin – İstasyon caddesi ile gazi yiğitbaşı caddesi kesişimindeki hazirede

Bolvadin’deki Nakşibendi tarikatının önemli ismi Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi’dir. Babası Adana’nın Kayhan yörüklerindendir. 1874–1957 yılları arasında yaşamış olan Ahmet Fevzi Efendi, ilk tahsilini Bolvadin’de yapar. Daha sonra Konya’ya giderek burada Hadimli Mehmet Vehbi Efendi’den ders görür. Yüksek tahsil için İstanbul’a gider. Fatih Medresesi’nde Şeyhülislam Hasan Hilmi ve İsmail Necati Efendilerden ders alır. Musa Kazım Efendi’den aldığı icazetle 25 yaşında medreseyi bitirerek Bolvadin’e taşra müderrisi olarak atanır. Görevi ‚tedris-i ulum ve vaz u nasihat‛tır. Alaca Cami’inde imamlık ve vaizlik yapmış, cami yanındaki Hilmiye Kütüphanesini kurmuştur. Daha sonra merkez kaza müderrisi, ilmiye müderrisi ve vaiz olarak görevine devam eder. Son görevi ‚Bolvadin vaizliği‛dir.

Ahmet Fevzi Efendi, Millî Mücadele yıllarında Bolvadin’de Hasip Hoca Medresesi’nin başındadır. Anlatılanlara göre, ‚dersiam‛ unvanıyla bu görevi kendisine Abdülhamid Han vermiştir. Hocası Mehmet Vehbi, Yörükzade’yi ziyarete gelir ve akabinde Yörükzade, ilçede ‚Kuva-yı Millîye‛nin kurulmasını sağlar. Muharrem Bayar ise ‚milis teşkilatı‛ kuran müderrisin, Yörük Hacı Ali Efendi olduğunu ileri sürmektedir. 1920’de Bolvadin’de Asteğmen Halil Nuri Yurdakul’la ilgilenen isimler arasında olduğunu ve Çarşı Camii’nde vaaz veren İsmail Şükrü Çelikalay’ın yanında yer aldığını söylemektedir ve onu ‚Kuva-yı Millîyecilerin liderleri‛ arasında gösterir.

Kütüphane vakfiyesindeki, ‚Bolvadin Kasabası’nın Hacı Halife Mahallesi’nde sakin tarikat-ı âliyye-i Nakşibendîyye-i Hâlidiyye-i Ziyaiyye halifesinden..‛ ifadesinden anlaşıldığına göre, Ahmet Fevzi Efendi, Bolvadin Hacı Halife Mahallesi’nde ikamet eder ve uzun süre Nakşibendîlik şeyhliği yapar. Yörükzade, tasavvuf alanındaki bilgi ve eğitimini İstanbul’da Hasan Hilmi Efendi’den almıştır. Bu kaydı, yerine postnişin olan Kâtip Mustafa Fevzi, şeyhi Hasan Hilmi Efendi’nin ‚Defter-i mahsus‛unda Afyonlu üç halife isimleri arasında ‚Bolvadinli Ahmet‛ şeklinde görür. Diğerleri ise Karahisarlı Ali Rıza ve Karahisarlı Mehmet’tir.

Millî Mücadele’nin son şahitlerinden olan merhum Hacı Ahmet Özaydın Yörükzade’nin derslerinden ‚Fazilet Dersleri‛ olarak bahsetmektedir. Özaydın’a göre Yörükzade’nin dersleri emsile’den başlar, fıkıha kadar giderdi. Kendisi altı ay ders görmüş, bu derslerde Yörükzade’den ‚konuşma adabı, kelimelerin kullanımı‛ gibi konular yanında ahlak, ve itikatla ilgili bilgiler almıştır. Soyadı kanunuyla birlikte ‚Özdemir‛ soyadını alan Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi’nin herhangi bir eseri, okuduğu veya okuttuğu eserlerden aldığı notları olup olmadığı bilinmemektedir. Ondan geriye; kalan yetiştirdiği öğrencileri, zihinlerdeki hatıraları ve bugün faal olmayan kurduğu kütüphane vakfıdır. Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi 1957 yılının Kasım ayında Bolvadin’de vefat etti

Yörükzade Ahmed Efendi hakkında anlatılan bir anekdot şöyledir.
‚..Ve ‘Bolvadin’de Nakşi şeyhi Yörükzade Ahmed efendi vardı, mübarek bir zattı. Ben onun doktoruydum. Bu zat talebelerine, diğer ziyaretçilerine ve hocalara; ‘Biz icazetleri bıraktık, bizden icazet vermek selahiyeti kalktı. Bediüzzaman buraya geldikten sonra, bizden o vazifeyi aldı! Biz onun emrindeyiz…’, diyordu. Bu zat Gümüşhaneli Ziyaeddin Efendi merhumun halifelerindendi. Hem hoca, hem dersiamdı.. Fatih dersiamlarındandı.Vefat ettiği zaman Üstad (Said Nursi) talebelerini cenazeye gönderdi, sonra da kendisi ziyarete gidip, taziye etti.‛

Kaynaklar ; Afyon Evliyaları , Abdulhalim Durma

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz