Ahi Mehmed Dede

tarafından
6
Ahi Mehmed Dede

Afyon -Bolvadin – Sultan Carullah Mezarlığı 

Ahi Mehmed Dede , Bolvadin de bulunan Mevlevihane’nin ilk şeyhi dir.

‘’Bolvadin kazasında bundan akdem cennetmekan Firdevs aşiyan merhum ve mağfurun ileyh Sultan Mehmet Han Hazretleri’nin vakıf ve ihya buyurdukları Ahi Mehmet Zaviyesine kazayı mezburede mürur u ubur eden fukaraya it’am-ı taam etmek şartıyla vakf-ı sahih-i şer’i ile vakf buyurdukları zaviye merkum tekke mutasarrıfı Veliyüddin fevt evladı zükuruna…‛ ifadeleri yer alan Hüdavendigar Salnamesindeki kayda dayanarak Fatih devrinde kurulan ve ihya edilen vakfın tekrar kayıt altına alındığı söylenebilir. Ahi Mehmet Zaviyesinin vakıf şartı ‘fakirlere yemek yedirmek’tir. Muharrem Bayar çalışmalarında Bolvadin’in köklü ailelerinden Ağdacıların (tekkenişinler) atalarını Ahi Mehmet’e dayandırır.

İlginizi Çekebilir  Hz. Abdülvahap Gazi (r.a.) - Bolvadin

I. Murad ve Fatih zamanında yaşamış olan Ahi Mehmed Dede esnaf şeyhidir. Çarşı Camii’nin güney cephesinde Ahi teşkilatının lonca binaları vardır. Ve buradan şehre giren ve çıkan malları kontrol eder. Ahi Mehmed Dede’nin torunu Pendari Kari Ahmed Dede’nin zaman içersinde Mevlevi büyükleri arasında yer aldığı görülecektir.

Ahi Mehmed Dede’nin kabri Sultan Carullah Mezarlığındadır ve türbesinin üstü açıktır. Bir kaç defa üstü örtülse de, türbenin damı bilinmeyen bir güç tarafından yıkılır. Bu yüzden halk arasında ‘Üstü Açık Türbesi’ diye adlandırılan kabir, Hüdavendigar Salnamesinde Ahi Evran Türbesi olarak geçer.

Kaynak ; Afyon Evliyaları , Abdülhalim Durma