Abdülfettah Enisi Türbesi

tarafından
53
Abdülfettah Enisi Türbesi

erzurum – Merkez – Gazi ilkokulu yanı

Abdulfettah Enisi Hazretlerinin (v.1845) kabri, Mahallebaşı – Gölbaşı semtleri arasında Gazi İlk Öğretim okulunun yanındadır. Milletvekili Muhyettin Aksak, Yakutiye Belediye başkanlığı döneminde çevre düzenlemesi yaparak türbeyi açığa çıkarmış, yok olmasını önlemiştir. Türbe kitabesi şöyledir.

“ Hulusu kalp ile gel eyle ey can
Bulup yaptı anı hayrısı
Budur senden Hüdaya mahzü matlab
Budur nakdi sarfı gayret eden
Fehmi geldi tarihi lafzı üzere
Ziyaret Abdülfettahü el Enisi
Belirsüz olmuş iken bir nice sel
………. Raht binası
Bolulu Mustafa Ağa
Sene bin iki yüz altmış iki “ M.1845

Kitabede yatanın Abdülfettah Enisi olduğu belirtilmekte olup, doğum ve ölüm tarihleri mevcut değildir. Ne var ki, burası da zamanla tahribattan nasibini alır. Kitabeden türbeyi Bolulu Mustafa Ağanın yaptırdığı veya tamir ettirdiği anlaşılıyor. Halk arasında bu mübarek zatın Erzurum’a gelen İslam orduları mensuplarından ve Abdurrahman Gazi’nin silah arkadaşlarından olduğu, burada şehit düştüğü rivayet edilmektedir. Ayrıca yörede Arap Baba, Lal Baba diye de anılmaktadır. Bir sıkıntısı olanlar üç hafta cuma günleri hiç kimseyle konuşmadan gelir, türbeyi ziyaret eder Fatihasını okur, duasını yapar, hiç kimseyle konuşmadan evine dönerse, sıkıntılarının Allah tarafından giderileceğine inanırlar.

İlginizi Çekebilir  Hz. Sad b. Ebu Vakkas (r.a. ) - Ürdün

Kaynak ; Erzurum Evliyaları , Abdulhalim Durma