İstanbul -Beşiktaş’da Barbaros caddesi üzerinde bulunan ertuğrul tekkesi camii’nin hemen önünde

Muhammed Zafir efendi 1828 yılında Şeyh Muhammed Hasan Zafir El Medeni’nin oğlu olarak Trablusgarb’da dünyaya gelmiştir.
Kardeşi Hamza Zafir efendi , İstanbul yolculuğu sırasında Pertevniyal Valide Sultan’la tanışmıştır. Valide Sultan’ın kendisine intisap etmek istemesi üzerine Hamza Zafir ağabeyinden söz etöiş ve böyle Muhammed Zafir efendi 1870 de İstanbul’a gelmiştir. 3 yıl sonra saraylı bir hanımla evlenmiş , bir ara Medine’de inzivaya çekilmiş , 1876 ‘da Sultan II. abdulhamit Han’ın tahta geçmesiyle tekrar İstanbula gelmiştir.
II. Abdülhamit’in intisap ettiği ve kendisine Ertuğrul Tekkesi’nin tahsis edildiği Zafir Efendi , burada Şazeliliğin Medeni kolunu kurmuştur.

Zafir Efendi , padişaha olan yakınlığını kötüye kullanmayan , bilgisiyle İstanbul’da saygı uyandıran bir şeyh efendidir. Ünlü islam Alimi Muhammed abduh şeyhin müridlerindedir.

İstanbul’u yeni bir tarikat usulüyle tanıştıran Muhammed Zafir Efendi 1903 yılında vefat etmiştir.

Türbe-i Şerifin deki diğer iki kabir ; kardeşi Şeyh Hamza Zafir efendi ve Beşir Zafir efendi ‘dir.

Kaynak ; Erte,Ebru ; İstanbul’un 100 sufisi , İBB yayınları , 2013

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz