wholesale jerseys

Şeref Ali Türbesi

0

Niğde – Yukarı Kayabaşı mah Şeref Ali sokağında

Türbe inşa kitabesine göre, “Mutasarrıf Hacı Said Paşa” tarafından 1282 H./ 1865-66 M. yılında yaptırılmıştır. Fakat inşa kitabesindeki ifadeden, daha önce mevcut olan türbenin yıkılıp yerine, Hacı Said Paşa tarafından ikinci defa olarak şimdiki türbenin yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Hacı Said Paşa, Niğde’de mutasamf olarak görev yapmıştır.

Karaman Eyaleti’nde 1476 yılında evkaf ve emlak tahriri yapılmış ve tahrir defterinde, “Niğde Şeref Ali Zaviyesi” isminde bir yapı geçmektedir. Muhtemelen bu zaviyenin türbede yattığı bildirilen Şeref Ali tarafından yaptırıldığını ve bu şahsın XV. yüzyılda veya daha önce yaşadığı sanılmaktadır. Yıkılan ilk türbenin de zaviye ile aynı dönemde yapıldıgı anlaşılmaktadır.

Kitabe:

Türbede sadece kapının üst kısmma yerleştirilen inşa kitabesi bulunmaktadır. Kitabe, mermer levha üzerine ta’lik hatla dört satır olarak yazılmıştır.
l- Olmak ister sen iki alemde makbulü’l-enam
2- Türbe-i Şeref Ali-yi kıl ziydret-i ey am
3- Banî-i sanisi el-Hac Saîd Paşa
4- Sene 1282.

(Ey halk, iki alemde insanların beğendiği kimse olmak istiyorsan, Şefer Ali Türbesi’ni ziyaret et.)

Kaynak
Türk Kültür Varlıkları Envanteri – 51-Niğde – Türk Tarih Kurumu Yayınları

Bir önceki yazımız olan Mevlana Yusuf Çerhi başlıklı makalemizde Mevlana Yusuf Çerhi, Tacikistan Evliyaları ve Yusuf Çerhi hakkında bilgiler verilmektedir.

Share.

About Author

Leave A Reply

jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap Initial NMU lineman autographed
Injured enthusiast and talk about national football league alumni by CSM attached to awesome can weekend break comes closer
Innovative very most recent Orleans far eastern side tornado most powerful on produce for baltimore
Inside a seed next due to Peterson after Vikings produce interchanged that person