Zeynel Abidin Türbesi

tarafından
8
Zeynel Abidin Türbesi

Malatya – Malatya Feribot iskelesi yanında

Battalgazi ve Elazığ’a bağlı Baskil ilçesinin köyleri arasındaki ulaşımı sağlayan feribot iskelesinin yanında bulunan Zeynel Abidin Türbesi, çeşitli ekler ile büyük bir komplekse dönüştürülür. Çevresi tel örgüler ve duvar ile çevrilir. Köyün göl suları altında kalmadan önce dikkat çekmeyen ziyaret, kurulan vakfın etkili çalışmaları ile başta Malatya olmak üzere çevre illerde yaşayan Alevi toplumu tarafından bilinen ve ziyaret edilen bir yer haline gelir. Fakat bugün Zeynel Abidin ziyaret yeri sadece Alevi toplumunca değil, aynı zamanda Malatya’da yaşayan Sünniler tarafından da ziyaret edilmektedir.

Vakıf çalışmaları ile ziyaret ve çevresi düzenlenmiş, kurban kesmek üzere gelenler için her türlü imkan sağlanmaya çalışılmıştır. Ziyaretin yanı sıra yapılan üç katlı bina içerisinde toplantı salonu, cemevi, vakıf ofisi, mutfak, bulaşıkhane gibi kısımlar yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir  Şeyh Muhammed Kerhi

Vakfın web sitesinde çalışmalar ve türbe hakkında bilgi verilirken Zeynel Abidin’in şeceresi de çıkarılmıştır. ‘İnananların ziyneti’ anlamında Zeynel Abidin’in asıl ismi Ali bin Hüseyin’dir. Büyük dedesi Hz. Muhammed Mustafa, dedesi imam Aliyyel Murtaza, büyük annesi Hadice-i Kübra, babaannesi Fatımetüz Zehra, babası İmam Hüseyin, annesi prenses Şehribanu, doğduğu yer Medine, doğum yılı 659, vefat tarihi 717, vefat yeri Medine, vefat nedeni Emevi sultanı Abdülmelik tarafından zehirletilerek şehit edilmiş olması gösterilir. Zeynel Abidin dördüncü imam olup imamlık süresi 35 yıldır.

Türbenin yapılış hikayesi şöyledir. Atabey (Etebek) köyü Karakaya baraj gölü altında kalınca türbe, 1986’da Malatya Valiliğinin izniyle İbrahim Ünverdi Dede (öl.1995) öncülüğünde diğer sevenleriyle birlikte bugün üzerinde bulunduğu mekana nakledilir. İbrahim Dede’ye nakil işi gerçekleştiğinde ne gördüğü sorulur. “Ben gördüklerimi anlatsam buna çok kişi inanmaz”, der. Türbe açıldığında taş sandukadaki İmam Zeynel Abidin’in sağ kolu adeta canlıdır ve sandukayla birlikte getirilip kefenlenerek yeni yerine nakledilir. 1988 yılında İbrahim Dede öncülüğünde halkın yardımlarıyla türbe inşaatı başlar. Daha sonra İmam Zeynel Abidin adına bir dernek kurulur. 1998’de dernek vakfa dönüşerek ‘Hz.İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı’ ismi ile hizmetlerine devam eder.

İlginizi Çekebilir  Yoğurt Baba Türbesi

Vakfın web sitesinde menkıbe ile birlikte köyün tarihçesi hakkında da bilgi ediniriz. Müseyip Gazi’nin ‘Kerbelanın İntikamı’ adlı eserine atfen, Zeynel Abidin’in yöreye uğramasından söz edilir. İmam Zeynel Abidin’in Kayser Rum padişahına misafir olduğu ve burada bir zaman kaldığı, buradan Eski Malatya’ya geldiği, burada bir süre kaldığı ve kaldığı süre içerisinde burada imamlık yaptığı anlatılır. Tarihi kayıtlara göre Atabey köyü Kaysere bağlı Müslüman bir beldedir ve Battal Gazi’nin de İmam Zeynel Abidin’in soyundan gelen bir nesil olduğu bilinen gerçektir. İmam Zeynel Abidin’in 659 yılında doğmuş ve 717 yılında Emevi Padişahı Abdülmelik tarafından Medine’de zehirletilerek şehit edilmiş ve zalimler tarafından bu mübarek zatın vücudunun param parça edilmiş ve bu sırada üç gün bu bölgenin toz duman içinde kalmış olduğu rivayet edilir. Bu esnada orada görevli bir Türk kumandan olan Atabey veya Etem Bey isimli Ehl-i Beyt dostu olan zat, muhterem İmamın parçalanmış vücudundan sağ kolunu getirip Atabey (Etebek) diye kendi ismiyle anılan köye defneder. Anlatılır ki, o tarihten bu güne kadar burası sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

İlginizi Çekebilir  Sancaktar Türbesi

Kaynak ; Malatya Evliyaları , Abdülhalim Durma