Tezveren Şeyh Kamil

tarafından
1069
Tezveren Şeyh Kamil

İzmir – Menemen ilçesinde Taşhan’ın arkasında

Şeyh Kâmil’in Menemen’in fethi sırasında şehit olan ve orduya bayraktarlık yapan veli bir kişi olduğu rivayet edilir. Türbenin giriş kapısının üstünde bulunan kitabede 1620 tarihi bulunmaktadır.
Merkadın gören fe ni’mel melhadündür bu dedi
Ravzay-ı bağ-ı cenândaıı bir nişandır bu dedi
Emr idüb Pir Aziz merbubunâ tarihini Dedi
Derviş ana tarihi “Şeyh Kâmil Hû” dedi.

İki basamaklı basit bir merdivenden inilerek girilen türbe içinde tek sanduka bulunmaktadır. Batı ve kuzeybatı duvarlarına açılmış iki büyük pencereden ışık alan türbenin güney ve kuzeydoğu kenarlarının doğu uç kısımlarında birer dolap nişi yer almaktadır.