Şeyh Seyyid Osman Efendi

tarafından
812
Şeyh Seyyid Osman Efendi

Vezirköprü İlçesi merkez mahallelerinden Yeni Mahalle mezarlığı içerisinde bulunmaktadır

TARİHÇE: Eş- Şeyh Es – Seyyid Osman Efendi’ye ait türbenin mezar başlığında vefat tarihi olarak 1240 tarihi yazmaktadır.
MİMARİ ÖZELLİKLERİ: Tarihi ve mimari özelliği olmamakla birlikte kabir doğal taşlarla çevrilmiş mezar başlığı mevcuttur.
RİVAYET: Yöre halkı tarafından Şeyh olarak nitelendirilen ve korunan Eş- Şeyh Es – Seyyid Osman Efendi hakkında pek çok rivayet anlatılmaktadır. Eş- Şeyh Es – Seyyid Osman Efendi’nin, Vezirköprü Müftüsü iken İrtihali dar-i beka eyleyen merhum ve mağfurun leh E’izze-i Meşayihden Nakşibendi tarikat büyüklerinden olduğu kitabede yazılmaktadır.(Rahmaniye Medresesi )Es Seyyid Osman Efendi 1805 yılında yaptırmıştır. Avlu etrafında altı hücreli küçük birmedrese idi. Bu medrese de 1943 depreminde yıkılarak günümüze gelememiştir.
Kaynak ; Samsun Evliyalar Atlası – Ahsen Vakfı ( Allah onlardan razı olsun)