Şeyh Muhammed Kırçalı

tarafından
6
Şeyh Muhammed Kırçalı

Malatya  – Akçadağ – Aydınlar

Şeyh Muhammed Kırçalı 01/07/1923 tarihinde Malatya – Akçadağ – Ancar köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa, annesinin adı ise Fatıma’dır. Yedi yaşında babasını on iki yaşında annesini kaybeder. Çocuk yaşında yetim ve kimsesisz kalan Şeyh Muhammed Hazretleri yaşadığı çileli hayata rağmen daima sabreder. Allah’a şükreder.

Herkese Güzel örnek olurdu.Daha yedi yaşında özünde var olan ilahi aşk ve sevgi ile tasavvufta büyük ilgi ve sevgi duyar, tasavvuf toplantılarına katılırdı. Allah’ı çok zikrederdi. Küçük yaşlarında bile yaşından beklenilmeyen güzel davranışlar ve fevkalede haller görülürdü.

Şeyh Muhammed Kırçalı on üç yaşına geldiğinde , Şeyh Kutb-i Zaman Es Seyyid Osman Nuri ( Bağdadi) Ölmeztoprak hazretlerini ziyaret eder. Daha ilk ziyaretinde Şeyh Osman hazretlerinden yakın ilgi ve alaka görür. Kendisiyle özel olarak sohbet eder ve kendisine ilmi nasihatlerde bulunur.

Şeyh Muhammed Kırçalı hazretleri, Şeyh Osman hazretlerinden izin alarak Malatya dışına çalışmaya gider. Şeyh Osman hazretlerinin vefat haberi ile sarsılır ve Malatya’ya döner. Şeyh Osman hazretlerinin halifesi Şeyh Ali Kara hazretlerine intisab eder. Bir müddet sonra Vatani görevi olan askere gider.

İlginizi Çekebilir  Bahşi Yahya Efendi

Askerlik dönüşünden sonra Malatya İplik Fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlar. Mesaisi dışındaki zamanını başta tasavvuf olmak üzere bütün islami ilimleri öğrenmeye gayret ederdi. Genellikle Malatya merkeze kırk kilometre mesafede olan Örüşkü köyüne yaz kış demez yaya olarak giderdi. Üstadı Ali Kara hazretlerinin sohbet ve derslerine iştirak ederdi.

Mürşidinden aldığı nazar, teveccüh,ilham ve feyzle nefsiyle sürekli mücadele ve riyazet ederdi. Öyle mücadele ve riyazet ederdi ki yaklaşık bir yıl boyunca bir gün iki zeytin, diğer gün iki bisküviden bbaşka bir şey yemezdi.

Şeyh Muhammed Kırçalı Malatya merkezinde otururdu. Şeyh Ali Kara hazretlerine ziyarete gelenlere Şeyh Ali Efendi‘nin Uğrayın emri üzerine gelirken ve giderken Şeyh Muhammed Kırçalı hazretlerinin misafirleri olurlardı. Kendileri bbundan çok memnun olur ve misafirlere her zaman olduğu gibi cömertçe hizmet ederdi.

İlginizi Çekebilir  Neccar Mehmed Efendi

Misafirlerine yapmış olduğu hizmetten dolayı mürşidi Şeyh Ali Hazretleri ” Biz misafire bir defa bakarız, KIRÇALI iki defa Bakar ” diyerek takdirlerini ifade etmiştir. Misafir olmadığı zaman bir bardak çay dahi içmez, misafir gelsin diye Allah’a dua ederdi.

Tasavvuf yolunun özelliği, güzelliği, maneviyatı istikametinde önemli mesafeler kat eden Kırçalı kazretleri, Mürşidi Şeyh Ali Kara hazretleri kendi sağlığında yirmi beş yıl süre ile yıllık izinlerinde Malatya dışında insaların irşadı için görevli olarak gönderdi.

Şeyh Ali Kara Hazretlerinin 29/04/1971 yılında ahirete intikalinden sonra , üstadından aldığı icazet ve emir doğrultusunda bu görevine şevk ve azimle devam ederek kalabalık insan topluluklarına hak ve hakikatı ve uhrevi sevgiyi anlatır, nefis mücadelesinin yollarını gösterir, kamil bir insan olmak hususunda çok hikmetli ve önemli sohbetlerde bulunurdu.

İlginizi Çekebilir  Hüseyin Hüsnü Baba

Onun işi Allah aşkı ve sevgisiydi. Başta güzel ahlak olmak üzere insan sevgisini tasavvuf saevgisini , vatan ve bayrak sevgisini işler, özelikle devletin kanunlarına uyma hususunu vurgular sohbetlerinde ” Devlet görevlilerinin bir düğmesine dahi zarar gelmesine gönlüm razı olmaz” derdi.

Şeyh Muhammed Kırçalı hazretleri, kendisine kötülük yapan ve yapmak isteyenlere iyilik yaparak, cömertlik sakinlik güzel ahalk ve hoşgörüsüyle son derece kibar tevazulu haliyle olaylara önceden doğru teşhis koyması ile toplumun içerisinde büyük saygı ve itibar bulur.

Bütün Ömrünü Allah rızası , Peygamber ve ehlibeyt sevgisi ile geçiren Şeyh Muhammed Kırçalı hazretleri 78 yaşında ardında Muhammed Ali ve Ali Osman gibi civan mert iki evladını yüzbinlerce sevenine ve gönül dostuna bıarakarak 19/09/2001 tarihinde darul bekaya irtihal ederek hakkın rahmetine kavuşur.

Silsile -i şerifi

Şeyh Osman Nuri ( Bağdadi ) Ölmeztoprak

Şeyh Ali Kara

Şeyh Muhammed Kırçalı