Şeyh Mehmed Sufi Efendi (k.s.)

tarafından
487
Şeyh Mehmed Sufi Efendi (k.s.)

 

Karamanlar caddesinde no 27 de Asb.Sadık beyin evinin bahçesinde yer alır.

Gelibolu’da 4’ü Alaattin Kalfa Mezarlığı, 2’si buranın hemen yakınındaki Halvetî Tekkesi Mezarlığı ve 2’si de Karamanlar Mahallesindeki bir evin bahçesinde yer alan Seyyidler Halvetî Mezarlığı olmak üzere üç ayrı yerde toplam 8 tane Halvetî mezar taşı bulunmuştur. Tasavvuf tarihine yönelik kaynaklarda Gelibolu’da Halvetî tekkesi bulunduğuna dair bir bilgi bulunmamakla birlikte bu durum bize Gelibolu’da en az iki Halveti tekkesi olduğunu düşündürmektedir.

Kutbul Arifin Şeyh Muhammed Safi er efendinin kabri seydiler mezarlığında bulunur.Seydiler Mezarlığında şeyh efendi nin dışında Seyyid Şeyh said efendi – Şamlı Yusuf dede – ahmet Dede ve Şeyh efendini halaları yatmaktadır mezarlık Karamanlar caddesinde Asb.sadık beyin evinin bahçesinde yer alır.Hakkında herhangi bir bilgiye rastlayamadık.

İlginizi Çekebilir  Doğlu Baba ( Dolu Baba )

Kabir taşında şöyle yazar
Yâ Hû
Tarîk-i Halvetiyyeden
Kutbü‘l-‘ârifîn
Merhûm ve mağfûr
Şeyh Mehmed Sûfî Efendi Rûhiyçün fâtiha
Sene 1234 (1819)