Şeyh Cemal Efendi Türbesi

tarafından
422
Şeyh Cemal Efendi Türbesi

Karaman – Merkez – Tepebaşı köyünde

Tepebaşı köyünde Abdulhalim Camii’ne kuzeydoğudan kısmen bitişiktir. Kareye yakın dikdörtgen formlu olup girişi Abdulhalim Camii’nin son cemaat mahallinden sağlanmıştır. Doğu ve güney duvarlarında ikişer adet küçük açıklıklar bulunan türbenin üzeri kırma çatı ile örtülmüştür.

Türbede H. 1020, M.1611-1612 yıllarında ölen Şeyh Cemaleddin Efendi medfundur. Mezartaşında yer alan tarih ibaresi türbenin de yapım tarihine ışık tutmaktadır.

Kitabe ;
Eş-şeyh-eş-şerif Cemaleddin bin Şerife
Aişe binti es-Seyyid es-Salih mine’n-neseb
et-tahir ve’ş-Şerife bin ehl-i zade ….ve’z-zahir

Sene 1012

İlginizi Çekebilir  Siyah Ser Karabaş Veli