Sağunalı Molla Kasım Efendi

tarafından
1367
Sağunalı Molla Kasım Efendi

Elazığ – Palu – ilçeye 23 km. mesafede bulunan ve eski ismi Sağuna olan Andılar köyünde, köy mezarlığında yer almaktadır

Sağunalı Molla Kasım Şeyh Ali Sebti’yle aynı dönemde yaşamıştır. Ancak vefatı Şeyh Ali Sebti’den sonradır. Molla Kasım üveysi yolla manevi terbiye görmüştür. Medrese eğitimi bulunmakta ancak derecesi bilinmemektedir. O, şeyhliği ile meşhur olmakla birlikte ‘molla’ olarak bilinmektedir. Neseb olarak ‘seyyid’ olup büyük dedeleri zamanında Bağdat’tan Anadolu’ya gelmişlerdir. Türbede Molla Kasım ile beraber şu zatların kabirleri bulunmaktadır: Molla Kasım Şeyh Ömer Efendi (Molla Kasım’ın babası) Molla İsa (Molla Kasım’ın ağabeyi) Hacı Molla Muhammed (Molla İsa’nın oğlu olup Haydar Baba’nın şeyhidir) Molla İbrahim Efendi( Molla Muhammed’in oğlu). Molla Kasım Hazretleri 1887 yılında vefat eder.

İlginizi Çekebilir  Abdullah Kaşgari (k.s.)

Sağunalı Molla Kasım’ın türbesi, ilçeye 23 km. mesafede bulunan ve eski ismi Sağuna olan Andılar köyünde, köy mezarlığında yer almaktadır275. Yapının üstü çatılı ve sadece türbegâh bölümünden oluşup herhangi bir mimari özelliği bulunmamaktadır.

Türbe yörede iklim şartları çok ağır olduğu için daha çok sıcak mevsimlerde ziyaret edilmektedir. Burası haftanın her günü, her türlü hastalık için gelinmektedir. Bazı hastalar rahatsızlıklarından kurtulmak amacıyla burada yatıya kalıp sabahlamaktadır. Gelen ziyaretçilerden bazılarının kurban kestiği de söylenir.