Palabıyık Dede

tarafından
8
Palabıyık Dede

Adana – Yumurtalık – Demirtaş köyü

Yumurtalık ilçesine bağlı Demirtaş köyünde medfun olup 1297 / 1881 tarihli Adana salnamesinde kaydı bulunmakta ise de mezar yeri tespit edilememiştir.

1297 / 1881 tarihli Adana Sancağı salnamesinin 161. sahifesinde ” Yumurtalık nahiyesi civarında kaim Cebelinur’da Meşahiri Ehlulah’tan Abdulcabbar nam bir makam vardır. Bundan başka nahiyeyi Timurtaş ve Palabıyık dede namları ile üç adet makam dahi vardır ” yazılıdır.

Kaynak ; Çukurova’nın Manevi Sultanları , Kazım Temir .

İlginizi Çekebilir  Battâl Seyyid Hacı Hüseyin Paşa